Приморско
За близо 1 милион лева: Обновяват важно кръгово кръстовище в Приморско
TразмерT

Улица в село Веселие ще бъде ремонтирана основно

 

Георги РУСИНОВ

 

За близо 1 милион лева Община Приморско търси кой да реконструира четириклонно кръстовище в кръгово в града. За целта общината е обявила обществена поръчка. Самата тя е в три обособени позиции, като другите две включват ремонтни и рехабилитационни дейности в село Веселие и на друго място в Приморско.

Кръговото кръстовище се намира на входа на града и е съставено от пресичането на три от основните улици – „Трети март“, „Съединение“ и „Перун“.

„В момента кръстовището е светофарно регулирано и това от своя страна води до необосновано огромни транспортни задръжки в дълги периоди на годината когато градът е извън туристическия сезон. Ето защо Възложителят в лицето на Община Приморско взе решение това кръстовище да бъде реконструирано в кръгово“, се посочва в обществената поръчка.

Затова е взето проектно решение кръговото кръстовище да запази одобрената улична регулация. Вътрешният радиус на кръга е 15.1 метра, а външният – 23.6 метра. Лентата за движение в кръга е 7 метра.

„Освен самото кръстовище ще се реконструират и тротоарите около него, така например в посока от Бургас по улица „Трети март” към Китен по улица „Съединение” в тротоара се появява велоалея. Пространствата в кръга и островите, които са извън пешеходните подходи се оформят в зелени площи“, пише още в документацията.

Прогнозната стойност на тази обособена позиция е 896 553.21 лева, без ДДС.

Другата обособена позиция от обществената поръчка, която също касае Приморско е за улица „Трети март“.

„Участъкът от улица „Трети март" от о.т.124 до о.т.127 е с износена асфалтова настилка, тротоарите от двете страни на места са пропаднали, а тротоарните плочи са ерозирали. Проектът е изготвен върху извадка от Кадастралната карта, действащият план за улична регулация на Приморско и актуална геодезическа снимка. Улицата е част от главната улична мрежа - IV клас. Габаритът на улицата е 10 метра и е продължение на геометричното решение на проекта за кръгово кръстовище. От южната (дясна) страна е проектиран тротоар и двупосочна велосипедна алея, продължение на велоалеята от проекта за кръгово кръстовище. Габаритът на велоалеята е съобразен с влезлите промени в наредбата за проектиране на транспортно-комуникационната система на урбанизираните територии“, пише в обществената поръчка.

Посочва се още, че преходът към габарита от проекта на кръстовището се осъществява в последните 10 метра. Препоръчително било продължението на велоалеята в проекта на кръговото кръстовище да се изпълни с ширина 2.50 метра, което няма да се отрази на общия габарит, предвиден в проекта.

Прогнозната стойност, предвидена за тази обособена позиция е 79 562 лева, без ДДС.

Обектът в село Веселие, който също е част от обществената поръчка е улица „Странджа“, която е част от второстепенната улична мрежа – VI клас. Цялата й дължина е 186,17 метра. Състоянието на уличната настилка е много лошо.

„Като цяло настилката на много места липсва. Улицата се намира в терен и надлъжен профил с максимален наклон 7,0%. Съществуващата ситуация е в права. Съществуващите напречни наклони варират и на места липсват. Има изградени тротоари и бордюри от дясната страна на уличното платно. Проектните габарити са съобразени със съществуващия габарит на улицата. Широчината на пътното платно е 6,00 метра. Широчината на тротоарите от дясно и от ляво е с променлива ширина между платното и регулационната линия“, става ясно в информацията по позицията.

Общата стойност на цялата обществена поръчка възлиза над милион – 1 108 971.14 лева, без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 28 октомври 2019-а.
 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Приморско отбелязва празника си по нестандартен начин
Отварят детските градини в Приморско на два етапа
Първите билбордове с реклама за Приморско и Китен вече са на АМ „Тракия“
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.