Руен
Укрепват свлачище в Руенско
TразмерT

Георги РУСИНОВ

 

Община Руен търси изпълнител, който да укрепи свлачище на общинския път за село Заимчево, попадащ в регулационните граници на село Снежа. За целта Общината е обявила обществена поръчка, показа проверка на „Черноморски фар“.

Поръчката включва изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническия проект и количествените сметки; дейности по въвеждане на обекта в експлоатация; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„С това ще се подобрят и възстановят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на пътя, попадащ в обсега на свлачището с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите, добро отводняване на засегнатия участък, както и спиране на деформационните процеси и укрепване на прилежащия терен с цел превенция от бедствия и аварии на прилежащите на участъка жилищни имоти“, пише в документацията към обществената поръчка.

Прогнозната стойност, която Община Руен е заложила е 573 159.07 лева, без ДДС. Крайният срок за получаване на оферти е 20 януари 2020-а.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Всички руенски села са включени в бюджета на общината
Селим Иса, лозар: Положението в сектора е трагично
Сигнализират РИОСВ-Бургас за миризма между две руенски села
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.