Събеседник
Смятаме пенсиите и по двете методики, хората избират по-благоприятната
TразмерT

Г-н Жеков, от 7 май бъдещите пенсионери могат да избират методиката за изчисление на пенсията им. Измененията дават възможност това да стане и по старата, и по новата формула. Ще разясните ли повече? 

До края на миналата година размерът на пенсиите се определяше от целия осигурителен доход, върху който е осигурявано лицето след 1 януари 1997 година, плюс три последователни години преди 97 година, които лицата сами избираха. Това беше отменено от 1 януари тази година и бе приет текст, според който размерът на пенсиите се определяше от осигурителния доход на лицата след 1 януари 2000 година. Оказа се обаче, че старата методика е по-благоприятна за част от лицата и затова в бр. 35 на Държавен вестник от 30 април тази година бе обнародвано допълнение към Кодекса за социално осигуряване. Според въведения нов параграф до 1 януари 2023 година пенсиите могат да се изчисляват и по старата, и по новата методика. За тази цел лицето трябва да декларира, че желае да му бъде изчислена пенсията и по двата начина и да представи оригинални документи, че са внасяни осигуровки върху дохода му от избраните три последователни години. Служебно ще му бъдат изчислени пенсиите и по двата начина и ще се прецени кой е по-благоприятен.

Възможно ли е преизчисление за подалите вече документи по старата методика и как може да стане това?

Да, регламентирано е, че на лицата, на които е отпусната пенсия след 1 януари 2019 година, тоест след изменението или на подалите заявления за отпускане на пенсия е даден 6-месечен срок да поискат изчисляване и да представят документи за осигурителен доход за избраните от тях години. Този срок изтича на 4 ноември 2019 година.

Трябва ли изрично лицата, които сега подават документи за отпускане на пенсия да посочат, че искат изчисление и по двата начина?

Да, трябва, както трябва да донесат и осигурителни документи. Ние няма как иначе да изчислим размера на пенсията. Ако не се посочи методика, пенсията ще се изчислява по новата методика. Но в 6-месечен срок пак ще може да се иска преизчисление.

Хората могат да разчитат на елкалкулатор в сайта, който изчислява размера на бъдещите пенсии, както и на консултации от Ваши служители. По всяко време ли могат да дойдат хората или има график?  

Във връзка с това изменение провеждаме консултации на лица с предстоящо пенсиониране. Ако дойдат с документи можем да ги консултираме кой вариант е по-благоприятен. Тук, в сградата на НОИ в Бургас, няма определени часове, консултациите са в рамките на работното време до края на май. По график ще са консултациите в общинските градове – на места ще са в нашите офиси, а където нямаме - кметовете са обещали да осигурят помещение с интернет-връзка за консултации. Но дори и хората да не дойдат предварително за консултация, когато дойдат за отпускане на пенсия ще им бъде изчислено максимално точно кой вариант е по-добър за тях. В консултациите не се взема предвид категорията труд и изчисленията са приблизителни. Иначе в сайта на НОИ има калкулатор, чрез който отново могат да се направят нужните изчисления за размера на бъдещата пенсия.

Има ли вече наплив за преизчисления или за новоотпуснати пенсии?

Основно идват за консултации. Но тепърва този процес започва. За четирите месеца от началото на годината са подадени заявления за отпускане на пенсии от около 1500 души, като част от тях са с начална дата преди 1 януари 2019 година. Но не за всички старата методика е по-благоприятна. Тя е за тези, които са имали по-висок доход преди 1997 година. Тези три години с течение на времето оказваха все по-малко влияние върху размера на пенсията, тъй като като се осредняват с целия доход след 97-а година, който вече е 21-22 години. Той трябва да е доста висок, за да окаже голямо влияние върху  размера на пенсията.
Какво е реалното състояние на архива на НОИ, от гледна точка осигуряването на исканите от гражданите документи от закрити предприятия? Появиха се различни спекулации...
В архива се съхраняват документи от предприятия, които вече са ликвидирани. Те са предали ведомостите при нас и от нас, ако има необходимост, бившите работници могат да вземат документи за трите години преди 1997 година. Това засяга хора от бившите ТКЗС-та, но не само. Например - „Фина механика“ - Бургас, която е ликвидирана. Документите за доход, стаж, осигуровки на работещите там са при нас.  През 2015 година имаше пожар, който засегна архива. Истината е, че при пожара изгоря 1 стилаж от общо 70 стилажа. И за четири години от тогава досега имаме само едно-единствено дело по този повод. Става дума за лице, което искаше документи за доход преди 1997 година. Ведомостите бяха изгорели. Човекът искаше да му се зачете дохода от трудовата книжка. Там се записва основната заплата, но това, че е записано не означава, че тя е получавана. Не е тайна, че месеци, години преди предприятия да изпаднат в несъстоятелност работниците им не получаваха заплати, респективно осигуровки. Съдът постанови да се зачете този доход от книжката и той бе зачетен. 

Сега къде се намира архивът?

При нас, в сградата на НОИ има пригодено помещение за архив от 200 кв. м. Десетина години то ни вършеше работа, но после наехме още едно помещение от около 300 кв. м, така че сега ползваме данни и от двете места. 
Преди време нашумяха случаи за назначени фиктивни работници, които после източваха бюджета с обезщетения. Засечени ли са още такива нарушения и продължавате ли проверките?  
Продължаваме да следим за подобни нарушения. Всяко лице, което е работило кратък срок го проверяваме. Да, бяхме пратили данни на прокуратурата и ДАНС за няколко фирми на едно и също лице, където назначаваха хора, освободени на такива основания, че паричното им обезщетение е минимално и за кратък срок. Въпросните фирми ги назначаваха за по една седмица и после ги освобождаваха, така че да имат право на пълен размер обезщетение и за дълъг период от време. Засякохме около 50-60 души на измислени длъжности в неработещи фирми, като случаите са предадени на прокуратурата. Продължаваме проверките в това отношение.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.