Айтос
Съветниците в Айтос без заплати ако отсъстват
TразмерT

Като първа точка в дневния ред на второто си заседание Общинският съвет в Айтос прие Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на община Айтос, мандат 2019 – 2023 г. Правилникът беше одобрен с 25 гласа "за" и 4 "въздържал се".

Единственото предложение по проекта за Правилник беше на БСП по "ГЛАВА ІХ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ чл.76. /1/. Възнаграждението се изплаща от Общинския бюджет, въз основа на заверен присъствен лист от председателя на Общинския съвет за участието на съветниците в заседание на Общинския съвет и заседание на постоянните комисии." От БСП предложиха друг текст - "Съветниците да не получават възнаграждение при отсъствие по неуважителни причини". Това предложение получи само петте гласа на съветниците от БСП, 7 съветници бяха "против", 15 се "въздържаха" от подкрепа.

След кратка дискусия, мнозинството одобри аргументите на председателя на Общински съвет - Айтос, който е и председател на временната комисия, която изготви проекта за правилник, а то е, че "при отсъствие на общински съветник по каквато и да е причина, той няма да получи възнаграждение".

След дискусията четирима общински съветници от БСП се "въздържаха" и не одобриха правилника. 25 съветници бяха "за", приемайки тезата, че няма да получат пари, независимо какво ги е препятствало да се явят на заседание.

Според законовите изисквания проектът на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Айтос, мандат 2019 - 2023 г., беше предоставен на всички заинтересовани лица и публикуван на официалния сайт на Община Айтос. Спазен беше 14-дневният срок, считано от 14.11.2019 г., за предложения и становища по предложения проект. В сайта беше указано още, че предложенията или становищата по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Айтос, на съответния адрес. В този срок не са постъпили предложения и становища, обяви в заседателната зала председателят Красимир Енчев.

НП

 

 

 

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Кадрови проблем в Айтос, трима напускат болницата
Айтозлия оглавява новия Национален експертен щаб за коронавируса
Общински съвет - Айтос ще заседава на закрито
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.