Айтос
Със скоростта на „Светлина“–та
TразмерT

С обявяването на извънредно положение в България, училищата бяха едни от първите, които трябваше да реагират своевременно и да трансформират целия учебен процес. Как ОУ „Светлина“ премина към 100% онлайн образование, как се справят с новата реалност учителите, какви предизвикателства срещат, как протича процесът и как реагират децата - отговорите на тези въпроси потърсихме от  Дора Русинова - директор на училището.

 

К.К.  Г-жо Русинова, колко бързо премина Вашето училище към онлайн обучение?

Д.Р. На 13 март, след обявяване на извънредното положение, проведохме извънреден педагогически съвет, на който обсъдихме ситуацията, уточнихме графика и разписанието на часовете и стартирахме. Не на шега мога да кажа, че с преминаването към дистанционно обучение се справихме със скоростта на „Светлина“-та. Още в първия ден, обявен за неприсъствен за учениците – 16 март, системата заработи без сривове и паника. Колегите и учениците имат много натрупан опит за работа в онлайн среда, организирали сме и преди дистанционно обучение за ученици, които през зимата, поради тежка пътна обстановка, са отсъствали от учебни часове или за ученици, които отсъстват продължително време от училище по здравословни причини.

К.К.  Има ли други фактори, които повлияха положително върху включването в онлайн обучение?

Д.Р. Цялата организация на работата в училище се случва в така нареченото облачно пространство. ОУ „Светлина“ има регистрация в G Suite for Education от 2014 година. Имаме свой домейн от 2009 година, към който всички учители, служители, родители и ученици имат създадени акаунти. Като регистрирани в платформата на Гугъл - G Suite for Education, ние ползваме всички функционалности на системата. За тези 6 години като ползватели на услугите на Гугъл за образованието, сме натрупали не само практика, но и много ресурси, които са споделени между всички. Учениците и родителите ползват акаунтите на ОУ „Светлина“ за достъп до електронния дневник и виртуалните класни стаи на Google classroom. Училището има свои протоколи за работа в онлайн среда – максимално сме облекчили административната тежест, работим в екипи, всички училищни документи и всичко, свързано с ежедневната ни работа, се намира в google drive, т.е. в облака, така че да не се налага да хабим ресурс за допълнителни справки и обобщаване. От 2015 година започнахме активното използване на виртуалните класни стаи. По разбираеми причини това стартира в прогимназиален етап, но с течение на времето разширихме обхвата и включихме и малките ученици.

К.К.  Означава ли това, че предварителната подготовка е спомогнала за бързото адаптиране към формата на дистанционно обучение?

Д.Р.  Да, с безпроблемното стартиране на онлайн обучението, ние доказахме правилото на „Петте П“ - перфектно подготвеното представление предотвратява провала. Преподаването от вкъщи изисква различен подход спрямо преподаването в училище. За учителите беше важно да пренастроят работата си в онлайн режим, така че да не се губи усещането за живата връзка. С целия опит и инструментариум, който имаме, хранилище с информация, ресурси и сайтове, които използват учителите, ние се изправихме пред това предизвикателство без страх, защото знанието разсейва страха.

От 2018 година сме Иновативно училище и проектът ни се казва „Учим и преподаваме заедно”. Работата  по него също много помогна на участниците в онлайн обучението да се справят с предизвикателствата. Ние имаме работещи модели за комуникация и сътрудничество и в това се крие успехът ни.

К.К.  Имаше ли трудности и предизвикателства, с които се сблъскахте в началото, всички ученици ли имат възможност да се обучават дистанционно?

Д.Р. През първата седмица на обучението имаше малък процент деца, които нямаха устройства и достъп до интернет и работиха асинхронно. Споделих проблема с Вяра Лазарова, наш приятел и консултант на училището и тя активира кампания за осигуряване на лаптопи за децата. Получихме подкрепа от много хора, включително от Великобритания и Малта. Родителите на децата, на които дадохме устройства, поеха ангажимента да осигурят интернет достъп. С получените лаптопи успяхме да включим в синхронна работа не само тези, които нямаха устройства, но и ученици от семейства, в които са по две и повече деца и ползват само едно устройство. Още след първите 5 дни  всички  учители и ученици от училището ни участват в дистанционното обучение и  споделят, че им е интересно.

К.К.  Новата ситуация на 100% обучение онлайн наложи ли да ползвате и други платформи, освен Google classroom?

Д.Р.  Не, защото МОН даде свобода в избора на платформа. С  колегите решихме, че ще продължим използването на Google classroom за дистанционно обучение на учениците, защото има редица предимства:

- вече имаме 50 действащи класни стаи, в които учителите си сътрудничат и имат опит в екипната работа;

- учениците по-бързо и лесно се ориентират къде, какво и как да направят;

- свежда се до минимум допускането на грешки - забравяне на парола, влизане в грешен сайт;

- улеснява се обмяната на образователни ресурси между учители и ученици;

- има възможност за бърза обратна връзка;

- родителите много по-лесно следят работата на своите деца и получават обратна връзка за техния напредък.

Не на последно място тази образователна платформа гарантира сигурността на своите потребители - най-вече на учениците, съгласно Регламента за защита на личните данни, без да има продуктово позициониране, спам и др. зловредни влияния. Работата на учениците е защитена, така както ги защитаваме когато сме в клас. Освен това тази платформа дава безброй възможности на учителите и учениците за активна работа: чат, видеовръзка, споделяне на екран, бяла дъска, задаване на задача или тест на определени ученици или на  целия клас, дава възможност за работа в екип и сътрудничество – нещо, към което се стремим, защото е важно децата ни да го умеят. Има адекватна система за оценяване и възможност за индивидуална подкрепа на учениците.

К.К.  Как реагират децата, влизат ли редовно в час?

Д.Р. Учениците ни се забавляват и споделят, че учат във виртуалната класна стая с удоволствие. Чувстват се по-спокойно, разполагат с времето си и се концентрират самостоятелно върху поставените задания. Проучиха и се запознаха с разнообразни платформи/сайтове, чрез които получават задачите си от учителите. Придържат се към графика за работа и спазват сроковете за изпълнение на задачите.

К.К.  Промениха ли се отношенията между училището и семейството в новата ситуация?

Д.Р. Да, определено има промяна. Сега родителите имат възможност да са по-близо до децата си, да им помагат и да ги подкрепят (особено при по-малките ученици). Влизайки в ролята на наши помощници, родителите още по-дълбоко осъзнаха отговорностите на професията ни. Повиши се степента на доверие и уважение.

К.К.  Смятате ли, че образователната ни система ще продължи да се развива по отношение използването на онлайн технологиите?

Д.Р. Убедена съм, че връщане назад няма, но ще го обобщя  с думите на продуктовия мениджър на Google Classroom Зак Йескел - „Виждам това като едно добро начало на пътя, който имаме да извървим. Все още има много, което искаме да направим и още повече, което трябва да направим, за да стане универсално – подходящо за всеки учител и всяка учебна среда.”

Важно е след извънредното положение да се продължи в тази посока.

Разговора води Катя КОСТАДИНОВА

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Кметът Васил Едрев предпразнично посети директори на училища
Детските градини в Айтос отварят на 1 юни
Всички пешеходни пътеки в Айтос с нови пътни знаци
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.