Айтос
Ремонтират „Генгер" по общински проект
TразмерT

По предложение на кмета Васил Едрев, Общинският съвет в Айтос отписа от баланса на общинската фирма „Генгер“ ЕООД  имот № 9, съставна  част  от  общинския комплекс „Алея на старите занаяти“, в местността Лесопарк. Става дума за административната сграда на комплекса, която е с масивна конструкция и на два етажа. Има решение сградата да бъде заведена в баланса на Общината и съгласие на Общинския съвет да бъде използвана за Посетителски център.

Заедно с другите старинни къщи, административната сграда е построена през 1987 година, като на първия етаж е ситуирано кафене, а на втория са разположени административни кабинети и конфернтна зала. Имотът е частна общинска собственост, записан като дълготраен материален актив в баланса на Общинско търговско дружество „Генгер  ЕООД“.

 В заседателната зала кметът Васил Едрев изложи мотивите за това предложение - сградата  има остра нужда от ремонтни дейности, но дружеството не е в състояние да ги извърши. Община Айтос пък има възможност да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година. В тази връзка беше необходимо да се предприемат действия по изваждане на имота от активите на „Генгер“ ЕООД и вписването му в баланса  на Общината. На заседанието на 31 януари тази година стана ясно още, че отписването на имота от баланса на „Генгер  ЕООД“ няма да доведе до намаляване на капитала на дружеството.

В качеството си на едноличен собственик на капитала на „Генгер" ЕООД, Общинският съвет даде съгласие имотът да се отпише от баланса на „Генгер“ ЕООД  и да се  заведе в баланса (активите)  на Община Айтос. На управителя Теодор Янев беше възложено да извърши всички счетоводни операции по  отразяване на промените.

Във връзка с необходимостта от оформяне на документацията за кандидатстване за финансиране по Мярка 7.5. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, Съветът допусна предварително изпълнение на решението си. То беше взето с 23 гласа „за", петима от съветниците гласуваха „въздържал се". Какво точно в предложението не им хареса - не стана ясно, защото се „въздържаха" мълчаливо. От ДПС пък похвалиха за добрата идея кмета и администрацията. „Похвална е инициативата сградата да премине в баланса на Общината, за да се финансира ремонтът по МИГ. Обръщам се към кмета - ако има възможност, да изведем всички обекти в „Генгер" към Общината. Ако зачислим активите към Общината, ще има възможност да бъдат ремонтирани всички къщи. И още през този мандат „Генгер" да получи възможност за ремонти, каквато заслужава", заяви Ружди Хасан от ДПС. Това беше и единственото мнение за прехвърлянето на обекта, изразено от трибуната на местния парламент.

НП

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Кметът Васил Едрев предпразнично посети директори на училища
Детските градини в Айтос отварят на 1 юни
Всички пешеходни пътеки в Айтос с нови пътни знаци
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.