Бургас
Променят реда за поставяне и премахване на паметници
TразмерT

Георги РУСИНОВ

 

Общински съветници от ГЕРБ-Бургас са входирали докладна, с която предлагат да се приеме нов правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас.

В нея те посочват, че със свое решение от 25 март 2014-а, Общински съвет – Бургас е приел Правилник за реда и условията за подаване на предложения и взимане на решения за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас.

„Действащият правилник е непълен, съдържа редица излишни изисквания и неточни процедури, както и ограничава правомощия на общинските съветници, които те имат по ЗМСМА. Измененията, които е необходимо да се извършат, за да бъде приведен в работещ вид, са много на брой, при това съществени, което налага цялостната му отмяна и приемането на съвсем нов правилник, който да обхваща всички нерегламентирани процедури”, пишат в докладната съветниците.

Една от причините да искат нов е, че в досегашния правилник е предвиден ред за изграждане и поставяне на паметници, но не и за тяхното преместване или премахване.

„Такъв ред съществува в нормативната уредба на много български общини, включително и на Столичния общински съвет и без неговото уреждане, действащият правилник е непълен и нефункционален”, смятат още те.

„Също така в Правилника не е разграничено изграждането на паметници и монументи от обикновеното поставяне на паметни плочи, като за осъществяване на последното, се изисква изпълняване на всички необходими за строеж на паметник процедури. В реквизитите, които се изискват за изграждане и поставяне на паметник, е пропуснато да се включи схема за поставяне, одобрена от ЕСУТ и заверено съгласие от собственика на имота, за поставяне на паметник в него, в случай, че имотът не е общински. Описано е, че министърът на културата съгласува проектите за паметници, които са свързани с исторически събития или личности, но не е упоменато, че министърът на отбраната съгласува проектите за военните паметници”, се казва още в докладната.

Не на последно място съветниците посочват, че действащият Правилник лишава общинските съветници от правомощия, които имат по ЗМСМА, като не им дава право да правят предложения до Общински съвет, не само по отношение на паметници, а дори и за поставяне на една обикновена паметна плоча.

„Такова право е дадено на кмета на общината, селски кметове, НПО с подписка от поне 1000 души и на председатели на групи общински съветници. Това означава, че кмет на село с 400 жители има това право, а общински съветници, представляващи по 1000 избиратели, го нямат. Дори и 45 от общинските съветници заедно да поискат нещо, свързано с паметник или паметна плоча, те нямат право да го предложат на Общинския съвет, ако поне един от тях не е председател на група. Правилникът дори не дава право на председателите на ресорните комисии да правят такива предложения, както и на председателя на Общинския съвет, макар че той е най-високопоставената фигура в йерархията на местното самоуправление”, обосновават се местните парламентьори.

Според Живко Господинов от БСП обаче има няколко спорни члена в текста, за които те ще направят свои предложения. Докладната бе разгледана в комисията, която той председателства – тази по обществен ред, а след заседанието й Господинов коментира пред „Черноморски фар“ предложението на колегите му от ГЕРБ.

В чл. 3 например вносителите искат за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметник да е необходимо: писмено предложение до Общински съвет – Бургас и решение на Общински съвет – Бургас. Тук червените смятат, че трябва писменото предложение да е придружено с подписка от най-малко от 2500 жители на общината.

Чл. 4 е другият, по който БСП ще направи свое предложение. С него вносителите предлагат писменото предложение до Общинския съвет да се прави от кмета на общината, общински съветници, кметове на населени места, или ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и/или други организации и/или инициативни граждански комитети, представящи подписка на не по-малко от 1000 души. Именно, защото по сегашния правилник такова предложение може да прави само кметът или председателят на Общински съвет – Бургас, докладната на Бенчо Бенчев и Стоян Колев от „Ние, гражданите“ за изграждане на паметник на свети Никола, бе отхвърлена като незаконосъобразна.

„В чл.4 ние предлагаме писмено предложение с мотивирано искане да могат да правят кметът на общината, или председателят на Общинския съвет, като изключваме възможността, която предлагат вносителите за общински съветници и кметове на населени места“, обясни Господинов пред наш репортер.

В чл. 12 вносителите предлагат решението на Общинския съвет за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публични пространства, в урбанизирани и извънселищни територии на територията на община Бургас, се взема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи не по-рано от 1 година.

Тук БСП са категорични, че решението трябва да се взима с ¾ от гласовете.

„Това са нашите предложения, които касаят повече режима за премахване на паметници. В частта за поставяне сме съгласни с вносителите, но за премахване на паметници, паметни плочи и монументи искаме по-отежнен режим. Да могат само кметът и председателят на Общински съвет да внасят докладни. По отношение на правото на съветниците - много е субективно мнението на който и да е общински съветник. Някой няма да е съгласен с някой паметник и ще предложи да го махне. Един мандат ще махаме, друг ще поставяме. Затова смятаме, че трябва да е по-утежнена процедурата“, заяви Господинов.

Самият правилник иначе е много подробен. Предстои в края на месеца Общински съвет – Бургас да гласува предложението.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Протестиращи се събраха пред Община Бургас срещу мерките на извънредното положение
Бургаските свещеници излизат с предпазни шлемове пред миряните за Цветница и Великден
Ученици от Търговската с послание към лекарите в УМБАЛ-Бургас
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.