Поморие
Поморие кандидатства с проекти за зелените площи в 6 населени места
TразмерT

Община Поморие внесе проектно предложение за благоустрояване и реновация на парка в град Каблешково.

Проектът предвижда подобряване на техническата инфраструктура чрез извършване на ремонтни дейности и доставка на елементи за парково обзавеждане. Целта е обновяване, разширяване и опазването на обществените озеленени площи.

Освен за Каблешково, Община Поморие кандидатства с проекти и за обновяване на парковете в още 5 населени места: Лъка, Александрово, Медово, Страцин и Порой.

Предложенията са внесени по Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“, посредством процедура за подбор на проектни предложения, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Виртуален концерт за 24 май подготвят от ОДК- Поморие
Добра новина за Поморийското езеро! Осигуриха финансиране за опазването му
Обсъдиха мерките за лозаро-винарския сектор в Поморие
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.