Несебър
Община Несебър започна възстановяване и на сметището в Обзор
TразмерT

Община Несебър, в съответствие с Европейското екологично право в сектор „Управление на отпадъците”, предприема действия за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в Обзор.

На 4 март тази година се сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0015-C01 за финансиране на проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. "Балабана", землище на гр. Обзор, община Несебър“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Проектът е на обща стойност 1 254 410,89 лв., от които 1 066 249,26 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 188 161,63 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Целта е да се извърши техническа рекултивация на спряното от експлоатация депо за твърди битови отпадъци в землището на Обзор, което ще даде възможност за последващото подобряване на ландшафта и за възстановяване на годността на терените за земеделско или горско ползване.

Начало на проекта е 19 март, а срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца

Срокът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е 23 месеца. От месец септември 2019 г. е в процес на изпълнение и рекултивацията на депото в землището на село Равда. С приключването на тези два проекта, Общината ще насочи усилията си в основните приоритети при управление на отпадъците: предотвратяване на образуването им, подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Улица Отец Паисий в Несебър вече е дезинфекцирана
Определен е концесионер на „Равда - Олимпийски надежди“
Пенсионерските клубове в Несебър вече са снабдени с предпазни маски
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.