Местни избори - 2019
Красимира Германова кандидат за кмет от ПП „ГЕРБ“: Целта ми е да направим Созопол и общината по-добро място за живеене
TразмерT

Финансовото оздравяване ще е най-важната ми задача

Като кмет  ще намеря правилния път за работа с Общинския съвет

 

Интервю на Силвия ШАТЪРОВА

 

Госпожо Германова, каква оценка поставяте на мандата на Общински съвет в Созопол в периода 2015-2019 година?

Честно казано, доста динамичен мандат, но в същото време и доста ползотворен. Общинският съвет мисля, че изигра една важна роля в местното самоуправление на общината като цяло. Съставът му беше със значително мнозинство на съветници от ГЕРБ, но пък в лицето на групата от БСП имахме доста конструктивна опозиция. И независимо от това, че имахме идеологически различия, се обединявахме в името на развитието на общината. Така че мога да благодаря на всички колеги общински съветници за добрата работа през четирите години в общия принос към утвърждаване принципите на местното самоуправление. Благодаря за всичко, което успяхме да направим през тези четири години в Созопол.
Кои са значимите решения за града, с които може да се похвали Общинският  съвет в Созопол?
Като цяло, първо е хубаво да изкоментирам това, че ролята на ОбС е да прави политиките на една община, стратегиите и да взема решения за развитието й. В този смисъл мога да кажа, че няколко са видовете решения, които са взимани. Първо, едно от най-важните решения е приемането на бюджета на общината, отчетът през първото шестмесечие, решения, свързани с неговата актуализация, защото той е динамична програма.

Другият вид решения, ако мога да ги класифицирам, са разпоредителните сделки с общинската собственост. Говорим за отдаване под наем, за прекратяване на съсобственост, регулиране на имоти, а също така и обезщетенията на нашите съграждани. Има още една група решения, които сме взимали, и които също са много важни за Общината – това са решенията, с които даваме възможност на кмета и общинската администрация да кандидатстват по различни европейски проекти. Проекти, които помагат за развитието на общината. Мога да кажа, че Созопол е лидер в това да прави проекти, за което благодаря на общинската администрация и на целия екип, който се занимава с европейски проекти, защото наистина много се направи, не само през този мандат, но и последните мандати за това да се привлекат европейски средства.

В социалната сфера – имаме доста проекти, които са за деца в неравностойно положение в предучилищна възраст, социални иновации, за включване на уязвими групи; разполагаме с център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания. Проект за лични асистенти – в Черноморец. Разработени са доста проекти, свързани с основната дейност на Созопол – туризма. Имаме проект, който е за съхранение културното наследство и идентичност през вековете – това е т. нар. Етнографски музей, който реконструирахме и създадохме в този му вид. Създадохме център за изкуство, местни занаяти и традиции. Доста проекти разработихме и в сферата на инфраструктурата и продължаваме да правим. Имаме изградена пречиствателна станция в Равадиново и направен водопровод в Созопол. Знаете, ние бяхме една от първите общини  по Черноморието с пречиствателна станция, което, пак казвам, е и заслуга на това управление, в което се включвам и аз. Това е и нещото, което тази година направи впечатление и на всички туристи, че морето ни е чисто и прозрачно.

Друг проект, който е за енергоспестяващите мерки – цялата община има осветление с енергоспестяващ ефект. Друг проект, който в момента също върви  е „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в селата Росенец, Крушевец“. В момента подготвяме спортна площадка в новата част на града. Освен това след месец започва рехабилитация на новите улици в местността Месаря. Както знаете, това е новият квартал на Созопол и нормално е първо да се урегулират улици, да се отредят терени за социални дейности в самия квартал. И още нещо, което да не пропусна – инвестиции в съществуващото рибарско пристанище в Созопол – Терминал 1.

До вчера бяхте в местната законодателна власт, сега  поглеждате към изпълнителната. Лесно ли ще е да влезете от едната роля в другата и да изпълнявате решенията на Общинския съвет като кмет? Или може би защото знаете как се правят местните закони ще Ви е по-лесно да ги изпълнявате?


Разбира се, имам сериозно предимство с опита си в Общинския съвет. Това ми дава увереност, че и в качеството си на кмет ще мога да намеря правилния път към следващия Общински съвет, така че и двата органа на местното самоуправление да работят в синхрон и за благото на общината. Като председател на ОбС вече три мандата имам много ясна представа за политиката на работа в общината. Вече три мандата съм работила изключително добре  с екипа на бившия кмет, както и с цялата общинска администрация. Надявам се, че съм запозната и с работата на служителите и административните процеси. Моето мнение е, че в Общината  работят много добри специалисти, които са мотивирани. Администрацията е един много добре смазан механизъм. И поради тази причина си мисля, че смяната на управлението ще мине спокойно и без сътресения. Мога да започна да работя от първия ден.
Да обаче, от една страна, това дава някакъв жокер на вашите опоненти, които казват, че вие сте свързана с бившето управление, защото сте била едва ли не дясната ръка на кмета Рейзи и трудно ще се еманципирате от него. Какво ще им отговорите?
Да, ние сме били един екип, група от достойни, ангажирани личности и да! - Панайот Рейзи беше важна част от този екип. Той беше и основният двигател на много инициативи, които през годините донесоха много позитиви на Созопол и на общината. Мисля, че е проява на лош вкус да омаловажаваме това и че нищо не е направено. Като част от екипа му, като част от екипа на управляващите през последните мандати и част от групата на ГЕРБ, мога да твърдя, че бяха реализирани много инфраструктурни обекти, много европейски проекти и всеки един от тях е допринесъл за развитието на общината и подобряване визията на населените места. Дори и в този момент се реализират някои от тях. Между другото, нещо, което пропуснах да спомена: стартира изграждането на детска градина в Равадиново, което също е постижение на този екип. Изградена е много добра база, която трябва да бъде надградена, да бъде усъвършенствана. Естествено, има нерешени проблеми и те трябва да намерят най-добро решение.

Относно притеснението дали ще се еманципирам – ами всеки човек си има свой стил на управление и всеки може да бъде различен. Защото няма как различни хора да работят и да управляват по един и същи начин. Ние може да сме екип, но сме различни.

Опозицията твърди, че Общината е в тежко финансово състояние – какво е състоянието й в същност и ако е така, как би се преодоляло това – с кредити, които трябва да се изплащат.

Ясно ми е, че финансовото състояние на общината е най-сериозният проблем, който предстои да бъде решен и който вълнува всички жители на общината. Отговорно и категорично мога да заявя, че финансовото оздравяване на общината ще бъде моят най-основен приоритет. А от друга страна, имам изключително ясна визия как могат да се подобрят финансовите показатели в най-кратки срокове. Имам подкрепата на финансови институции, авторитета, подкрепата на правителството, на партията, която ме е издигнала. Освен това съм икономист. Това съм работила дълги години и съм сигурна, че ще се справя в най-кратки срокове общината да излезе от това  състояние.
Ще има ли затягане на коланите, така да се каже?
Ами тогава, когато е необходимо - да. Ще се преразгледат разходите и ще се опитаме да ги намалим, там, където е възможно. Но общината, като цяло трябва да продължи да работи. Така че тя няма да спре своята дейност – просто ще оптимизираме разходите и ще се опитаме чрез мерки, които в момента няма да коментирам, да увеличим приходите.
Избройте три най-важни приоритета, по които ще работите.
Първият и най-важен, както споменах в момента, е оздравителната програма и подобряването на финансовото състояние на общината. Друг основен приоритет – това е благоустройството на населените места, създаването на добра жизнена среда. Идеята ми е да се реализират мерки, които да подобрят жизнената среда, както в Созопол, така и в другите населени места. Трябва да се обърне внимание на това да увеличим приходите от туризма. Защото всички знаем, че основният приход на Созопол е туризъм. Така че трябва да направим туристическият продукт привлекателен за туристите и да привлечем повече гости.

Можем да тръгнем в посока другите населени места да влязат в туристическия продукт. Имам визия за това. Основната цел е във всяко населено място, квартал, махала да се реализират такива дейности, че те да доведат до това, гражданите, общностите да се чувстват добре, мотивирани да живеят и да работят в нашата община. И още един приоритет – както и досега, общината е била  лидер при кандидатстване по европейски проекти – това също ще ми бъде  приоритет – да задържим това лидерство и да продължим да кандидатстваме по различните възможности да привличаме европейски средства, защото това е начин да се направят както инфраструктурни проекти, така и много други неща с привлечени средства.

На кого ще разчитате в местния парламент след 27-ми октомври, ако Ви изберат?


Естествено ще разчитам на всеки съветник, който ще работи за интересите на общината. Аз винаги съм го казвала и в досегашното управление по време на заседание на ОбС, на всички колеги съм казвала, че изборите са месец преди и месец след датата. Искрено се надявам, че след изборите партийните страсти ще отшумят. Усилията на всеки един ще бъдат насочени към решаване на проблемите на хората от общината. Защото в крайна сметка – да, ние сме партийно представени, но всеки един има една основна партия, която е Созопол. Така че ще съм отворена както за диалог с хората, така и да работя със седемнадесетте общински съветници, без значение каква е политическата им принадлежност, защото целта е да направим Созопол и общината  по-добро място за живеене.


Как определяте листата на съветниците от ГЕРБ?

В нея влизат достойни хора, които и досега са били общински съветници. Освен тях жителите на общината ще могат да видят нови лица, които са представители на различни населени места в общината. Хора, които имат амбиция, заряд да работят за местната общност, с нови идеи, нови виждания и най-вече хора, доказали се в своята си област. В нашата листа, в моята листа са хора, които са изявили желание да работят, както с ГЕРБ, така и с мен.

В Бургаска област през отиващия си мандат няма нито един кмет на община жена, а сега като хвърлим бегъл поглед на кандидатурите, като че ли само две са  жени – кандидатки. Това сте Вие и г-жа Хатидже Георгиева в Сунгурларе. Мислите ли, че можете да разбиете статуквото и да кажете на избирателя, че жена трябва да управлява общината, още повече, че сте икономист, а жените като че ли са по-добрите стопанки

Ами като стопанки – да. Но мога да кажа, че отдавна политиката не е чисто мъжка работа. Има много имена на жени, които не само са участвали в политиката, но и са били двигатели на различни идеи, инициативи. Освен това жена за кмет на Созопол, това не е нещо ново – имало е в историята такава. Самата аз съм развивала политическа кариера в условията на конкуренция на идеи, на опит, на възможности, а не на полов признак. Както знаете, 12 години съм председател на ОбС – Созопол в една почти мъжка среда. Два мандата съм председател на УС на Националната асоциация на председателите на ОбС – също, подкрепена и избрана от много мъже, не само жени. Мъжко място, както обичат някои да казват. Член съм на Контролния съвет на Националното сдружение на общините на Република България, делегат съм на България в конгреса на местните и регионални власти в Съвета на Европа. В този смисъл убедена съм, че моите съграждани  и жителите на останалите населени места  в общината ще оценят личността ми, съревнованието на идеи, а не това дали съм мъж, или жена.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Ето и точните резултати от снощните балотажи
ГЕРБ взе и Китен
Село Дебелт ще има нов кмет
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.