Айтос
Кметът на Айтос Васил Едрев:Целта е, с работата по проекти да надскочим рамката на Бюджет 2020
TразмерT

- Г-н Едрев, проектът за Бюджет 2020, който внасяте на 31 януари за гласуване в Общинския съвет, гарантира ли финансовата стабилност на община Айтос?

- Бюджет 2020 е не най-високият бюджет, сравнено с 2017 и 2018 година например, но е изключително добре балансиран и изпълним. Рамката тази година е 25 040 816 лв. Сигурен съм, че както и досега, при разумното и планираното разходване на финансовите средства, Община Айтос ще запази финансовата си стабилност и през 2020 година. Според мен, това е по-лесно изпълнимата цел. Повече работа на Общинската администрация през 2020 година предстои по проекти, с които да надскочим макрорамката на Бюджет 2020.

-  Това ли ще е посоката в работата на Общинската администрация през 2020 година?

- Имаме амбицията и проектната готовност да кандидатстваме за финансиране по европрограми, както в рамките на този програмен период, така и през новия програмен период, който вече се подготвя и ще стартира през 2021 година. Ще ни е необходим по-голям проектен размах, защото всички знаем, че проблемите са трупани с десетилетия и изискват солидно финансиране. Европейските пари ще продължат да бъдат основният инструмент за развитие на общината. Затова, като политики и проекти, трябва да се опитаме да бъдем максимално добри. Факт е, че имаме нужда от все по-добра и качествена транспортна, образователна, здравна, социална инфраструктура, които можем да финансираме само по оперативните програми. В тази посока разчитам на пълното съдействие на Общинския съвет и на инициативността на кметовете на населени места.

- Какво е определението Ви за Бюджет 2020?

- Първо, това е бюджет, който осигурява нормалното и безпроблемно функциониране на всички общински дейности през 2020 година. Бюджет, който гарантира успешното изпълнение на проектите на Община Айтос по европейските програми, които никак не са малко. През 2020 година предстои приключване на проекта за изграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води в Айтос, приключване на проекта за ремонт на уличните и тротоарните настилки в града, и стартиране на проекта за реконструкция и рехабилитация на ВиК-мрежата за 6 млн. лв. И това са само част от проектите за 2020 година, в които инвестираме сериозен финансов ресурс.

- Има проекти, за които Общината получи финансиране през миналата година, но средствата не са отразени в проекта за бюджет?

- В капиталовата програма на Бюджет 2020 не са отразени средствата по два вече одобрени проекта по Сратегията на МИГ-Айтос, защото предстои подписването на договорите за финансиране с Управляващия орган - ДФ „Земеделие". Първият проект е за реконструкция на уличните настилки в селата Поляново и Малка поляна, на стойност над 400 000 лв., съфинансиран със собствени приходи, и вторият е за реконструкция на уличните настилки в града, на стойност 468 000 лв. Тези средства ще бъдат включени в Капиталовата програма 2020, след подписването на договорите. И тези проекти са насочени към един от основните приоритети за тази и следващите години от мандата - подобряване на инфраструктурата в града и населените места.

В капиталовата програма не се включват и средствата от ПУДООС за закриване и рекултивация на градското сметище, в размер на 3 400 000 лв. - един много важен екологичен проект за Община Айтос.

Така че общо планираните, близо 9 млн. лв. разходи в Капиталовата програма 2020 ще скочат значително през годината. Надявам се, към тях да прибавим и финансирането по проекти, с които сме кандидатствали през миналата, и ще кандидатстваме през тази година.

- Кои са Вашите приоритетите за 2020 година?

- Разбира се, на първо място това е образованието и добрите условия, при които учат и се възпитават децата на Община Айтос. Бюджетът планира средства за дофинансиране за училищата, които не могат да се справят в рамките на делегираните бюджети, така че проблеми с финансирането на образованието няма да има. През 2020 година продължаваме основните ремонти на уличната мрежа в града и населените места. И най-предубедените граждани знаят, че основни ремонти на ВиК-мрежата, улиците и тротоарите не са се случвали от десетилетия, затова дългосрочната програма на Община Айтос е за тоталното им обновяване. За тази цел са осигурени достатъчно средства, за да бъде 2020 година не по-малко динамична от предходната година.

С темповете от 2019 година ще се обновява през тази година и спортната база. В капиталовата програма е заложено изграждането на нова спортна площадка № 4 в Спортен комплекс „Крум Делчев" - Айтос, за която е осигурено финансиране по общински проект. От централната субсидия за капиталови разходи са насочени средства и за Спортна зала „Аетос". Кандидатстваме с проект за рехабилитацията и на другата спортна зала на стадиона. Очакваме финансиране за цялостната реконструкция на Градската градина в размер на 1 350 000 лв. Като цяло, предстои ни много работа. И съм твърдо убеден, че ще се справим с всяко предизвикателство.

НП

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Кадрови проблем в Айтос, трима напускат болницата
Айтозлия оглавява новия Национален експертен щаб за коронавируса
Общински съвет - Айтос ще заседава на закрито
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.