Бизнес
До края на март се отменя провеждането на трудови борси
TразмерT

Агенцията по заетостта ограничи организирането и провеждането на групови форми за предоставяне на посреднчиески и специализирани услуги на търсещи работа и работодатели.

До края  на март се отменя провеждането на планираните трудови борси в страната.

Ще бъдат преустановени в бюрата по труда и груповите форми за професионално ориентиране, кариерно консултиране, мотивиране и консултиране чрез Ателие за търсене на работа на безработни лица. Изнесените услуги в отдалечени населени места и райони чрез мобилните бюра по труда, изнесените работни места и приемни на Центровете за заетост и социално подпомагане ще се предоставят в актуализиран график по дни  ичасове, осигуряващ равномерно обслужване на малки групи от хора.

За обученията, които ще се провеждат на територията на останалите области, извън тези, където има случаи на коронавирус, Агенцията по заетостта препоръчва провежданите занятия да бъдат преустановени до края на март или до получаване на следващо указание. Освен това, следва да се вземат предвид всички предписания на здравните органи във връзка с превенцията и мерките за предпазване от COVID-19.

Ръководството на Агенцията по заетостта вече изпрати на своите служители в страната подробни указания за безопасност във връзка с повишения риск от вирусни/инфекциозни/респираторни заболявания като набор от превантивни мерки. С цел ограничаване на риска от разпространение на вируса COVID-19, бюрата по труда в страната получават допълнителни инструкции за организация на работата по начин, който да не води до струпване на клиенти в работните помещения. Специално внимание е отделено на необходимостта от повишаване на хигиенните мерки – редовно проветряване, почистване/дезинфекциране на работните помещения/бюра най-малко 4 пъти дневно, както и спазването на добра лична хигиена. Като част от предприетите мерки, Агенцията по заетостта осигурява на  служителите предпазни маски.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
80 % от бургазлии декларират доходите си електронно
На летището кацат само товарни самолети
Българи в чужбина помагат на УМБАЛ Бургас
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.