Любопитно
Днес е Ден на метрологията
TразмерT

На 20 май 1875 г. в Часовниковата зала на Елисейския дворец в Париж, на официалната заключителна сесия на проведената Дипломатическа конференция, представители на 17 държави тържествено подписват дипломатическия договор „Конвенция за метъра”. С конвенцията се поставя рамката за глобално сътрудничество в областта на метрологията и нейните индустриални, търговски и обществени приложения. Страните се договарят да създадат и финансират постоянно действащ научен институт – „Международно бюро по мерки и теглилки“ със седалище във Франция. Това е първата международна организация по метрология, чиято основна цел е да поддържа международно единство на измерванията. С подписването на Конвенцията за метъра се сбъдва една от мечтите на прогресивното човечество Метричната система да стане международна и задължителна за целия свят. България се присъединява към Конвенцията за метъра през 1911 г., една година след като получава първите си еталони.

Световеният ден на метрологията – 20 май ознаменува годишнината от подписването на Конвенцията за метъра. На този ден се отбелязва приноса на всички специалисти по света, които с висок професионализъм и всеотдайност работят в изградените международни и национални инфраструктури в областта на измерванията, за развитието на теоретичната, приложната и законовата метрология и за постигане на единство, проследимост и точност на измерванията в глобалон мащаб.

С Решение № 342 от 17 май 2001 г. на Министерски съвет на Република България, 20 май е обявен за професионален празник на метролога в Р България.

Темата за Световния ден на метрологията през 2020 г. е „Измерванията за глобалната търговия”. Съвременната глобална икономика изисква надеждни измервания и изпитвания, които се ползват с доверие и са признати международно, и които са предпоставка за премахване на техническите бариери пред търговията.

Нивото на развитие на високотехнологични области, които предопределят просперитета на развитие на човечеството е в пряка зависимост от съвременното развитие на измерванията. Човешкият прогрес е немислим без метрологията. Метрологията, науката за измерваниата, играе важна роля в научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, в подобряването на качеството на живот и в защитата на околната среда.

Нашата страна може да се гордее с историческия факт, че на 15 ноември 1888 г., малко след освобождението на страната, Петото обикновено Народно събрание, проведено в град Велико Търново приема първия Закон за мерките и теглилките. Той е един от първите метрологични закони в света и е признат от световните научни среди като един от най-съвършените за времето си закони в тази област. Развиван и усъвършенстван през годините, в съответствие с развитието на науката и технологиите, Законът за измерванията е основният закон, който регулира обществените отношения в страната в областта на измерванията. Законът за измерванията защитава държавата и потребителите от неточни измервания и вредни последствия от тях. Той способства за създаване на условия за лоялна конкуренция между икономичиските оператори по отношение на спазването му.

20 май е световният ден на метрологията. Ден, в който отбелязваме 145 години от подписването на Конвенцията за метъра. Този договор поставя началото на световната система за измерване, система дала тласък на развитието на икономическата и социална среда с единствената цел да подобри и опази живота на Земята.
Тази година темата на световния ден е „Измервания за глобалната търговия“. От основаването на човешката цивилизация, търговията е дейността, която е в развитие на обществените отношения. От това начало хората са търсили и намирали начин да прецизират стойността на размяната, пишат на страницата си от ДАМТН/Държавна агенция за метерологичен и технически надзор/.
Днес не можем да си представим света без средства за измерване, които гарантират точността в отношенията и баланса на интереса. А Вие уважаеми колеги и милионната армия метролози по света сте гарант за справедливост и разбирателство. В този смисъл Вие сте посланици на мира и просперитета. Благодарейки Ви за Вашия отговорен труд искам да не забравяме и нашето мото „Каквото може да се измери, може и да се подобри“, пише още в поздравлението си Петър Горновски, председател на ДАМТН.
Работете и отдавайте своя принос в гарантиране надеждността на резултатите от измерванията. Творете и израствайте, споделяйте своя опит за изграждане на нови метролози и развитие на метрологията като наука и практика в полза на човечеството.
Поздравявайки Ви в деня на Вашия празник искам да Ви пожелая много лично здраве и такова на Вашите близки! Уверен съм, че въпреки трудните моменти, които преживяваме ние ще запазим и развием отговорностите си към нашите граждани, осигурявайки им спокойствие и доверие в измерванията, които ние контролираме.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Скромно начало бележи почитта към светите братя в Бургас
Очаква ни слънчев ден с леки превалявания
Абитуриентка сбъдна мечтата си във време на пандемия
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.