Айтос
150 години от началото на Айтоското читалище
TразмерT

Айтоското читалище има утвърдени традиции и продължава историята на първия културен институт в гр. Айтос. Създадено през 1869 г., то съхранява голяма част от дейностите на първосъздателите и обогатява дейността си с нови, съвременни форми на култура и просвещение. "150 години след създаването си, айтоската възрожденска институция има  професионална по размери сцена и салон с 640 места, екип от компетентни специалисти, с опит в реализирането на творчески задачи задачи и на културни проекти. Екипът успешно съвместява утвърдени форми за работа с модерни и отговарящи на времето послания. Осъществява симбиоза между всички читалищни звена в реализирането на цялостната културно-образователна програма", разказва Цветелина Драгиева, секретар на читалището.

Минали са век и половина от началото, но и днес мисията на читалището е да съхрани и развива духовните традиции, националната идентичност и историческата памет на айтозлии, припомняйки величието на българския дух чрез словото, песенното и танцово богатство на предците ни. Историята на читалището и творческа му съдба е свързана с живота на поколения граждани на Айтос, както и с прояви, станали емблематични за града ни. През всичките тези години различните дейности, осъществявани в читалището възпитават отношение към културата и изкуството, развиват талантите на децата и младите хора и ги учат да обичат книгите.

150 години по-късно целите на НЧ "Васил Левски 1869" - Айтос са да развива и обогатява културния живот на града, да съхранява обичаите и традициите, да разширява знанията на гражданите и да ги приобщава към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО

Библиотеката на НЧ ”Васил Левски 1869” е с три отдела: Заемна за възрастни, Детски отдел и Читалня. Фондът наброява 79968 библиотечни единици. Регистрираните читатели са 2880, от тях до 14 год. - 2300, посещенията за тази година са 23 358. Заетите библиотечни документи са 54 329 броя. Поддържат се азбучен и систематичен каталог и тематични картотеки. Новите книги се обработват автоматизирано чрез АБ класификатор. "Работата ни по проекта „Глобални библиотеки България” и оборудваните 7 компютърни работни места с неограничена интернет връзка ни позволява читателските запитвания и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин, а да се търсят ресурси в уеббиблиотеки и специализирани портали, да се работи с електронни масиви", казва Драгиева. Много важна мисия за читалищните дейци е актуализацията на библиотечния фонд чрез закупуване на нова литература, абонамент, дарения, кандидатстване с проект пред МК и други организации. В библиотеката се организират литературни четения и тематични срещи с деца, ученици и възрастни, обособяват се кътове по повод празници и годишнини, представят се презентации, посветени на събития, книги и личности.

МУЗЕЙНА  СБИРКА 

Музейната сбирка към читалището се помещава в Даскал Станевата къща - старинна, типична за епохата на Възраждането. Сбирката наброява около 3000 експоната, събрани в няколко отдела – праисторически, етнографски и предмети свързани с борбата за национално освобождение. През 2020 год. ще се активизират дейности, свързани с развитие на краеведската и издирвателската дейност в читалището - описване на музикалния и танцов фолклор, обичаи, предания, събиране на предмети от традиционния бит, снимки и други подобни, значими за населеното място, научи още НП.

ХУДОЖЕСТВЕН САЛОН 

Разположен е в две от стаите на възрожденската къща на семейство Станеви. Във фонда са включени 193 творби – живопис, графика и скулптура на художници с айтоски корен. С картини от фонда ежегодно се организират изложби в Ритуалната зала на Община Айтос.

ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

150 години по-късно в айтоското читалище работят СЪСТАВ ЗА ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР, създаден през 1976 година от преселилите се в Айтос еркечлии, които възстановяват обичаите и песните на родното си село. И до днес в него участват техни наследници, които сценично представят автентични обичаи и репертоар с народни песни от различни фолклорни области. БИТОВ ХОР, който продължава традициите на хоровото пеене. Съставът е от дами от трета възраст, които с много енергия и дух подготвят тематичен репертоар от народни, възрожденски и стари градски песни за читалищните концерти. ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ СЪСТАВ ”УСУКАНИЦА” над 18 години, който съществува от  2014 год. за да популяризира народното танцово изкуство и фолклор. При участието си на „Славееви нощи 2019“ съставът завоюва първо място. ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „ШАРЕНО ГАЙТАНЧЕ”- съществува от 2017 г. В него участват деца до 10-годишна възраст. На „Славееви нощи 2019” и на „Созополска панорама 2019” съставът получи високо признание с две първи места. ФОРМАЦИЯ ЗА СЪВРЕМЕННИ И ХИП-ХОП ТАНЦИ ”ЕКСПРЕСИЯ” - участниците представят сюжетно-тематични танци и са с доказани успехи в различни конкурси и фестивали. Читалището им дава възможност да представят таланта си на сцена и да участват активно в културната му програма. МОДЕРЕН БАЛЕТ „ДЖУНИЪР” – с участието си в балета, децата от 5 до 15-годишна възраст развиват качества като дисциплина и креативност. Интересните и динамични танци радват зрителите на всеки концерт на читалището. ФСХТ ”МИСИС” - формацията съществува от 2012 г. Различни са стиловете танци, които представя: диско денс, шоу денс, джаз балет. В репертоара й присъстват и характерни танци – руски, български, гръцки, ориенталски и др. Това е една от формациите на читалището, донесли най-много призови места от национални и регионални конкурси. Участва освен в читалищните, и във всички общински културни, спортни и други прояви. ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ „ИВА ДЕНС - МИНИ”- формацията съществува от 2016 г. В нея участват деца от 5 до 10 години. Танцуват различни по стил танци – фолклорни, съвременни характеризиращи се с много динамика и различни композиции от движения. Включват се във всички читалищни мероприятия. Имат награда от участието си в „Созополска панорама 2019" - първо място. СЪСТАВ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО, БУФОСИНХРОН И ТЕАТЪР - участват младежи над 18 години. Съставът стимулира творческия им потенциал и увеличава арсенала им от умения, възпитава вкус към естетичното и красивото. В зависимост от проявите в културния календар на читалището, те подготвят поетични композиции, хумор, скечове и сценки. Запазена марка на айтоското читалище е ЛЯТНАТА ТАНЦОВА АКАДЕМИЯ, която развива двигателната и музикалната култура, чувството за ритъм и координация и дисциплинираност у айтоските деца през лятото. Танците са в детски развлекателни стилове в комбинация с базови стъпки на модерни танци (модерен балет), мажоретни танци, български народни танци. ШКОЛИТЕ към читалището работят основно с деца и ученици, организирани в групови и индивидуални занимания по утвърдени програми. Провеждат учебни занятия и продукции, подготвят участници за читалищните състави - музикална школа – клас пиано, школа по таебо, школа по зумба, клуб „Приятели на книгата“.

"Народно читалище „Васил Левски 1869” е една от първите свободни граждански организации, която се образува на принципа на взаимния интерес и сдружаване на хора с еднакви интереси и мислене. През годините читалището се е превърнало в културен център на града ни. Съществуват позитивни практики на партньорство между читалището, държавните и общински институции, неправителствени организации и бизнеса в Айтос.  Стремим се да създадем по-привлекателни и благоприятни условия за междуличностно общуване на хората, за пълноценно използване на читалището, като място за живо общуване. Нашите усилия са насочени за развитие и утвърждаване на читалището като важна обществена институция, реализираща културната идентичност на град Айтос", каза още Цветелина Драгиева.

Вече е готов и културният афиш на читалището за 2020 год. "Целта ни е да пазим нашата култура, нашите традиции, самосъзнание, национална идентичност. Нашата мисия е просветителска – да работим за възпитанието на бъдещите поколения айтозлии в дух на родолюбие, патриотизъм и отговорност към света. Честит да ни е читалищният юбилей, скъпи айтозлии!", казва Цветелина Драгиева.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Айтозлия оглавява новия Национален експертен щаб за коронавируса
Общински съвет - Айтос ще заседава на закрито
Шест хана, 150 дюкяна и воденици е имал Айтос
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.