Айтос
Внасят за одобрение от Общинския съвет ОУП на Община Айтос
TразмерT

Общият устройствен план на Община Айтос е напълно готов, кметът и администрацията го внасят за одобрение на заседанието на Общинския съвет на 31 януари т.г. Изготвянето на ОУП е особено трудна задача с широко обществено участие, дискусии на експерти за предназначението на отделни територии, мнения на граждани и фирми, идентифициране на проблемите и съобразяване със съществуващите планове и програми. Изготвен е по силата на споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С плана е определена общата структура на територията - жилищни и производствени територии, териториите за озеленяване, за спорт и развлечения, за обществено обслужване, за обекти на културно-историческото наследство, за вилно строителство, територии за съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски и горски територии и т.н. Определени са устройствените зони за всяка от териториите, обясниха общинските експерти.

Планът дава яснота кои територии са публична държавна собственост и публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство. В този смисъл, ОУП дава цялостна визия на територията на Община Айтос и какво ще се случва на нея в бъдеще. Работата по плана приключи в края на 2017 г. със Становище по екологична оценка на РИОСВ – град Бургас. В документа са представени състоянието, тенденциите, приоритетите и прогнозите за развитие на територията на община Айтос. Планът въвежда всички необходими правила и нормативи за устройство на територията за периода на действие. Дава и по-големи възможности за инвестиции и строителство на територията на общината, както и за кандидатстване и финансиране по национални и оперативните европрограми.

Общинските съветници трябва да одобрят окончателния проект на общ устройствен план на община Айтос, заедно с правилата и нормативите по неговото прилагане. Решението ще се обнародва в Държавен вестник, а на кмета ще бъде възложено да представя ежегодно за приемане от Общински съвет – Айтос, Доклад за изпълнението на Общия устройствен план в неговия обхват и предложения за измененията му, ако такива се налагат.

 

НП

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Строителство и ремонти са акцентите в програмата на кмета Васил Едрев за 2019 година
200 айтоски бебета са родени в чужбина през 2018 година
Община Айтос реновира и разширява спортна зала "Аетос" през 2019 година
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.