Айтос
Васил Едрев-кмет на Айтос:Преди Димитровден размразихме важни за общината проекти
TразмерT

- Г-н Едрев, като на празник, да започнем с добрата новина?

- Има добри новини, които, надявам се, ще вдигнат празничното настроение на айтозлии. Одобрени са средства по общински проект за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа от 5.5 километра на територията на град Айтос. Това означава ремонт на седем основни улични артерии в града  /ул. «Цар Освободител», ул. «Стефан Караджа», ул. «Димчо Карагьозов», ул. «Панайот Волов», ул. «Паскал Янакиев»,ул. «Васил Левски», ул. «Станционна»/. Проектът е на стойност близо 2 млн.лв. Средствата са от ДФ "Земеделие", по мярка 7.2. Съгласно указанията на Фонда, всяка община имаше право да кандидатства с три проекта. Третият проект беше за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа - пътят Айтос - Карагеоргиево - Тополица, който не беше одобрен. Но Айтос е една от малкото общини, спечелила одобрение по два проекта. А най-добрата новина е, че през последните месеци размразихме важни за община Айтос проекти.

- Новината наистина е добра. Кога ще бъдат извършени тези ремонти?

- След подписването на договора, Общината трябва да обяви обществената поръчка за изпълнител. Което означава, че за да спазим необходимите срокове, е нужно време. Ако няма обжалвания на обществената поръчка, най-вероятно ремонтите ще започнат рано напролет догодина.

- Кметът винаги има много работа и проблеми за решаване. Как Вие подреждате приоритетите си?

- Приоритетите ми са подредени по важност от първия ден, в който бях избран за кмет. Първият ми приоритет е бил и остава образованието. Защото грамотните млади хора, добрите условия за обучение и възпитание и добрата образователна инфраструктура са факторите, които определят бъдещето на община Айтос. Вторият приоритет е инфраструктурата. Това, което искат хората - ремонтирани улици и пътища. Друг важен приоритет през този мандат е подновяването на старата водопроводна мрежа, за която не е имало средства поне 30 години.

- ВиК-мрежата е сериозен приоритет, предвид солидната инвестиция за подновяването й?

- Да, с пари от бюджета това не може да стане. Кандидатствахме с проект по мярка 7.2 на ДФ „Земеделие". Получихме финансиране на ремонт на ВиК-мрежата в селата Карагеоргиево и Мъглен, както и за водоснабдяването на с. Чукарка от деревация „Камчия“. Проектът на Община Айтос е одобрен и очакваме покана да подпишем договора. За да можем да продължим процедурата за обявяване на обществена поръчка по ЗОП за изпълнението на проекта. И най-вече за решаването на един от големите проблеми на с. Чукарка - безводието.

Въпреки усилията, които бяха направени от страна на общинската администрация, и от областното и местното ръководство на ВиК, не можахме да се справим с проблема. тъй като местните водоизточници са с недостатъчен дебит. Влияние оказаха и природните условия - имаше дълги засушавания. Затова очаквам подписването на договора, за да предприемем действия за осигуряване на питейна вода за жителите на Чукарка. Кога ще бъде подписан този договор, ще реши Управляващият орган.  Но посоката е ясна - поетапно ще решаваме проблема с амортизираната ВиК-мрежа в града и населените места.

- Бюджетът никога не е достатъчен за решаването на всички местни проблеми. Търсите ли други източници на финансиране, за да отговорите на исканията на гражданите?

- През тази година, много активно заработи Местна инициативна група - Айтос. Гражданско сдружение, което подготви Сратегията за местно развитие. Тя беше одобрена за финансиране с близо 3 млн. лв. Това е успех, който се дължи на инициативата на гражданите и осигурява финансиране за много местни проекти.

През м. декември т.г. се очаква да бъде отворена Програмата по мярка 7.2, която ще определи с какви проекти ще се кандидатства. Надявам се, общините да не бъдем ограничавани.

Вътрешна комисия от експерти ще одобрява проектите, които след това ще трябва да бъдат одобрени и от ДФ "Земеделие". Това е една изключителна възможност да бъдат реализирани проекти в публичния сектор, местния бизнес и НПО. Имаме проектна готовност по мерките на Стратегията в почти всяка сфера - социална политика, спорт, инфраструктура, култура, благоустрояване.

- Тази година осъществявате и трансгранични партньорства?

- Да, и хубавото е, че тези партньорства са свързани с финансиране на съвместни проекти.

През м. март започнахме изпълнението на съвместен проект със Специалната администрация на провинция Одрин, Турция. Бюджетът на Айтос по този проект е 181 970 евро. За първи път имаме възможност да закупим техника и оборудване за възстановяване и опазване на зелената инфраструктура в Айтос, както и за разделно събиране на зеления отпадък. Обявихме обществена поръчка, вече е избран изпълнител, предстои да подпишем договора. През това лято подписахме договор и за изпълнението на проект, в партньорство с Гьотеборг, Швеция, на стойност 170 203 лв.. Проектът е за предоставяне на социални услуги на хора в неравностойно положение. В основата му е добрият шведския опит в социалната сфера.

- Имахте добри идеи за реконструкция на Зоопарк-Айтос, който е единствен в региона?

- Имаме не само идеи, имаме напълно готов проект, с който кандидатствахме по Програмата за трансгранично сътрудничество. За съжаление, на първия етап този проект не беше одобрен - не по наша вина. Имаше проблем с предоставяне на документацията от партньорите от Турция. Сега се отваря нова възможност - ще кандидатстваме отново за финансиране на реконструкцията на Зоопарка. В момента търсим партньор от Турция, който е печелил и реализирал проекти по Програмата.

- Айтос беше сред първите общини, заели се да изработят Общ устройствен план на своята територия?

- Да, може да се каже, че Общият устройствен план на Община Айтос е готов. Одобрен е от отговорните институции. Предстои да бъде внесен на заседание на Общинския съвет за окончателно одобрение. Планът, който е задължително изискване на всяка община, беше финансиран по проект. Трябва да е окончателно приет до края на тази година, за да ни бъдат изплатени средствата по проекта, в размер на 228 000 лв.

- Какво е голямото Ви очакване?

- Голямото ми очакване е да приключим успешно проекта за изграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води в град Айтос. По този проект извървяхме труден и дълъг път в продължение на шест години. А в предишен мандат - още 2-3 години. Имаме карт-бланш за предварително изпълнение на проекта. Големите ми очаквания са свързани с подписването на договора в най-скоро време, за да започнем реално дейностите по проектирането и строителството.

- След толкова тежка процедура, започнала още преди началото на първия Ви мандат, ще има ли Айтос пречиствателна станция до края на този мандат?

 

- Надявам се, че след подписването на договора и при спазване на сроковете за изпълнение, заложени в обществената поръчка, фирмата изпълнител ще изгради в срок съоръжението. Това е приоритетен проект за Община Айтос през следващите две години. Средствата по този проект - 19 млн. лв, са горе-долу колкото е целият бюджет за издръжката на Общината през 2017 г. Пак ще повторя, че проектът е тежък и за екипа на Общината, и за фирмата изпълнител. Надявам се, до 2019 г. да бъде построено едно добре функциониращо съоръжение.

- Това ли е проектът, който Ви създава най-много главоболия?

- Сигурно, всеки айтозлия вече знае, че това е проектът за парка. За първи път от 30 години, парите са осигурени и са по сметката на Общината. Но ремонтът не можа да започне, заради обжалвания на обществената поръчка за изпълнител. За съжаление, много често тези обжалвания са неоснователни - но всеки има право, такъв е законът. За радост, Комисията за защита на конкуренцията вече взе решение в наша полза. КЗК не одобрява обжалването на обществената поръчка. С нетърпение очаквам 26 октомври 2017 г., не само заради празника на Айтос. Това е крайният срок за обжалване на решението на Комисията пред Върховния административен съд. Ако няма обжалвания, ние предприемаме действия за покана към фирмата изпълнител, подписваме договора и започваме изпълнението на проекта.

- Какво предстои по проекта за парка?

- Паркът ще бъде реновиран. Казвам неслучайно -  реновиран, а не реконструиран, защото няма да допуснем да се наруши атмосферата и духа, с който е създаден през годините. Обновлението ще бъде свързано с рехабилитация на настилките, които са стари, над 30-40-годишни, с парковото осветление, с детските площадки, кътове за спорт и за отдих. Всичко това се съдържа в изпълнението на този проект.

- В момента ремонтирате основни улици в селата?

- Да, в с. Пещерско. Там улични ремонти не са правени от 30-40 години, и хората гледаха с недоверие. Дори когато вече знаеха, че средствата са осигурени. След избора на изпълнител, подписаният договор и идването на машините в селото, жителите на Пещерско се убедиха, че ремонтите са в ход. Вече вярват, че ще получат това, за което настояват от десетилетия.

- Улиците в селата са сериозен проблем. Какво планирате?

- Имаме проект, изготвен преди четири години за подобряване на уличните настилки в с. Пещерско. Това са 9-10 важни улични артерии в селото, на стойност 1.5 млн. лв. Получихме централно финансиране в размер на 400 хил. лв, затова решихме да започнем поетапно изпълнение на този проект. Ако мярка 7.2 бъде отворена и получим разрешение от ДФ „Земеделие", ще кандидатстваме за довършването на този проект. Както и за реализиране на проектите за улични настилки в селата Малка поляна и Поляново, които също са част от този голям проект.

- Като бивш спортист, много държите на спорта. Има ли Общината проекти за спортната инфраструктура?

- Имаме проект за реконструкция на спортната зала. Ще търсим ниша за финансирането му - по линия стратегията за местно развитие или по мярка 7.2. Общината има вече финансиран проект за изграждане на спортен комплекс в с. Карагеоргиево. Имаме и проект за стадиона за 1.5 млн. лв. Финансирането обаче е трудно.

-  Работите за по-добра спортна база, а каква е подкрепата на Общината за спортните клубове?

- Общината помага реално на спорта с годишна субсидия, която расте в годините. И тази помощ носи реални резултати и постижения. Имаме спортни клубове с безспорен национален и международен авторитет. Малко градове могат да се похвалят с толкова работещи клубове. Вижте акробатиката - имаме уникална школа. Вижте ловната стрелба - имаме европейски шампиони. Да вземем волейбола - организират се десетки състезания и турнири през годината. Спортният клуб по борба - предстои ни традиционен национален турнир за деца, който е в календара на Федерацията. Имаме лекоатлети в националния отбор, няколко футболни отбора във всички възрасти. Два клуба по карате с участие в европейски и международни турнири и първенства. Айтос винаги е имал шампиони в мотокроса. Преди дни се проведе финалът на Републиканското първенство в Айтос. На нашия мотополигон се раздават шампионските титли и медалите.

Нашите деца са вече в залите, на стадиона, който обновихме, на новите спортни площадки. Мисля, че айтозлии могат да преценят колко и каква е грижата ни за спорта.

- Споменахте Републиканското по мотокрос. Кажете повече за това голямо състезание в Айтос?

- След продължително прекъсване, за шеста поредна година, миналата неделя, беше финалът в Айтос. Организацията изискваше много време за подготовка, и разбира се – средства. Беше хвърлена много работа по пистата. Искам да подчертая, че тя беше в отлично състояние, а и времето беше с нас.

Айтозлии обичат това спортно събитие, което свързват с Празника на Айтос. Затова поехме предизвикателството за поредна година. Не похарчихме нито един бюджетен лев. Както винаги, разчитахме на айтозлии, които искат традицията да продължи. Благодаря им за подкрепата!

- Приоритетът, който винаги сте поставяли над всичко, е запазване на финансовата стабилност на Община Айтос?

- За мен основен принцип е средствата в бюджета да се харчат целесъобразно и законосъобразно. Защото това, което постъпва в бюджета на Общината, са най-вече парите от данъците и таксите. Това са парите, които събираме от хората. Затова, за мен е важно те да бъдат прозрачно изразходвани.

За мен е важно да приемаме бюджета без големи драми. Което означава сериозно предварително обсъждане и ясни приоритети. Проблемите ги знаем - от сигнали, жалби, от срещите с хората, от приемния ден. По-важно е с Общинския съвет да имаме единомислие, как ще бъдат подредени приоритетите в бюджета. Ясно е, че бюджетът не може да реши всички проблеми. Защото те са много, натрупвани във времето. Говорим за улици, за канализации, за ВиК, които не са ремонтирани от 50 години, не само в нашата община, но и в цяла България.

Формулата е създаването на балансиран бюджет, с основното правило - разходната част да бъде равна на приходната. Защото, ако има дисбаланс, Общината трупа дългове. Ние никога не сме го правили. По-добре да завършим годината с излишък, отколкото да задлъжнеем. Затова Община Айтос е била винаги добре оценена, когато става въпрос за кредитен рейтинг и финансова стабилност. В същото време успяваме да решим голяма част от проблемите.

- Очертава ли се промяна в данъците и таксите през следващата година?

- Размерът на данъците и таксите не е променян през тази година. Предвид социалното положение на хората, мисля, че те ще оценят решението ни - данъците и таксите да не бъдат повишавани и през следващата година. Отново можем да запазим същите нива на такса „битови отпадъци" и догодина. Провеждаме много прозрачна обществена поръчка. И се опитваме да обясним на гражданите, защо се налага оптимизация на дейностите сметопочистване и сметоизвозване. Основната цел е да не натоварваме с допълнителни разходи домакинствата.

- Как Общината защитава гражданите, които трудно се справят, хората, които се нуждаят от подкрепа?

- Знаете, че все повече хора се нуждаят от социална подкрепа. Може би за тези, които сами се справят, е трудно да оценят усилията на Общината в тази посока. Подготвяме и защитаваме все повече проекти за социални услуги за хората в неравностойно положение, за децата, за възрастните хора. Всяка година увеличаваме средствата в социалната сфера. Развиваме капацитета на Детската млечна кухня, на Домашния социален патронаж, на обществената трапезария за безплатен топъл обяд, на Дома за стари хора и Дневните центрове за деца и възрастни с увреждания. Общината има една много добре изградена социална система, която работи и се развива.

Осигуряваме допълнително финансиране по проекти за социално включване, грижи за стари хора, за равен старт на децата в училище. Мисля, че в последните години социалната политика на Община Айтос в пъти изпреварва много други общински сфери. Но такова е времето - много хора имат нужда от нашата подкрепа.

- Да се върнем на празника. Какви изненади готвите за айтозлии и гостите на Айтос?

- Празникът е традиционен - тази година го организираме за 24-и пореден път.  Гражданите и гостите на Айтос ще могат да присъстват на десетки традиционни прояви - турнири, състезания, концерти, изложби, театрални постановки.

За втора поредна година ще ни гостува Представителният духов оркестър на Военно-морските сили - Варна. Използвам възможността да поднеса благодарност към контраадмирал Митко Петев и към флотилен адмирал Мален Чубенков за доброто сътрудничество и вниманието към Айтос и айтозлии.

- Какво искате да кажете на гражданите на Община Айтос за празника?

- Искам да кажа на айтозлии, че разчитам на тяхната помощ. Разчитам на тяхното съдействие, за да решаваме проблемите заедно. Благодаря за сигналите, за жалбите, благодаря и за критиките в социалната мрежа. Винаги се съобразявам с тези от тях, които са основателни.

Искам да честитя Димитровден на имениците и на всички граждани на община Айтос. На всеки айтозлия, на всяко айтоско семейство пожелавам здраве, инициативност и успехи.

И нека никога не ни напуска вярата, че на Айтос му предстоят по-добри дни!

НП

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
СУ „Христо Ботев" в Айтос с автоматична метеорологична станция
Фотоизложба „По стъпките на Христа" откриха в Айтос
42-годишният Веселин Казаков спаси кръста на Йордановден в Айтос
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.