Бургас
В Бургас: Борим мръсния въздух по две европейски програми
TразмерT

С 2 милиона лева бюджет от общината подменяме старите печки на твърдо гориво

„Долно Езерово“, ЦГЧ, „Възраждане“, „Победа“ и „Акациите“ – най-проблемни

 

Георги РУСИНОВ

 

Община Бургас се подготвя да атакува проблемите с атмосферния въздух в града на два фронта. Кметът Димитър Николов предлага в докладна записка общината да плати 2 милиона лева предварително по проект за алтернативно отопление и подобряване качеството на въздуха. Заместник-кметът на Община Бургас Руска Бояджиева пък разкри пред „Черноморски фар“, че в същото време ще се кандидатства и по проект на ОП „Околна среда“, чието финансиране скоро ще е отворено. Изданието ни следи развитието по този въпрос още от началото на годината. Тогава Бояджиева не можа да даде повече подробности, защото концепцията на програмата не бе ясна.

 

 Най-много фини прахови частици има в „Долно Езерово“

 

През януари заместник-кметът заяви, че слагането на филтри на комините в бургаския квартал „Долно Езерово“ може да реши проблема със замърсяването от фини прахови частици. Данните на общината от постоянните автоматични станции за контрол на качеството на въздуха от националната система за мониторинг и Мобилната станция показват, че все още има проблем с наднорменото замърсяване с фини прахови частици единствено в квартал „Долно Езерово“. През 2017-а там са регистрирани 117 дни, през които допустимите средноденонощни норми на фини прахови части са били превишени. От администрацията посочват, че в 80% от случаите тези превишения са регистрирани през студените зимни месеци и са резултат предимно от използваното твърдо гориво за отопление от населението.

Руска Бояджиева тогава каза, че има два варианта за справяне с проблема.

„Единият е цялостната подмяна на горивните инсталации на къщите, с възможност тези горивни инсталации да горят само екологично чисто гориво – това са сухи дърва и пелети, а не както много често се случва - с въглища, включително и отпадъци като пластмаса, гуми и други. Вторият вариант е на самите комини на къщите да се монтират специални филтри, които очистват дима, който излиза от горивната инсталация. Колебанията са в случая за това, че филтрите изискват сериозна поддръжка и за да бъде работата им ефективна, хората, които ги употребяват, трябва да поемат ангажимента комините да бъдат периодично почиствани“, обясни Бояджиева.

Сега тя поясни, че финансиране подобно на програмата от докладната на кмета Димитър Николов предстои и по ОП „Околна среда“.

„Чакаме в момента то да бъде отворено, иначе идеята е същата като другата програма. Целта на общината в момента е да се включим и по двете процедури. Филтрите на комините, за които бяхме говорили са само част от мерките. По-голям ефект ще се гони въобще с подмяната на горивните инсталации. Сега с отварянето на тази програма можем да комбинираме финансирането и по програма „Life“. „Долно Езерово“ остава най-проблемният квартал. Там има мониторингова станция, която е част от националната система за автоматизиран контрол на качеството на въздуха. Така че там имаме много ясни показатели и данни. Това не означава, че само там е проблемна територия. Ние като жители на града сме свидетели, че през периода ноември-февруари този проблем се наблюдава и в други части на града“, уточни тя.

 

Шест общини в обединен фронт срещу твърдото гориво

 

Както споменахме, сега в докладна записка кметът Димитър Николов предлага включването на Община Бургас в програма за алтернативно решение на проблемите със замърсителите. В документа той пояснява, че става въпрос за проект, в който общината е партньор заедно с други български общини. Това са Столична община, която е водещ партньор и общините Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. Самият проект се казва „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма „Лайф 2017 – Life Action Grant 2017“. По думите на градоначалника проектът в момента е оценен положително и е включен в предварителния списък с интегрирани проекти за съфинансиране по Програмата.

„Като основание за предварително изпълнение е предстоящото подписване на договор за БФП, като в рамките на 10 дни след получаване на искане от Европейската комисия (очаква се до края на октомври 2018-а) за официално предоставяне на документи от партньорите, включващи и решение на Общински съвет“, посочва в докладната Николов.

Усилията на общините-партньори по проекта са насочени към подобряване на качеството на атмосферния въздух в градовете, чрез изпълнение на мерки, заложени в Програмите за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ)  и които да доведат до минимизиране на фините прахови частици (ФПЧ) във въпросните общини. Цели се още да се създадат механизми за подпомагане на домакинствата и подмяна на обикновените методи на отопление с алтернативни. По време на изпълнението на проекта ще се наблегне и на дейности, които ще спомогнат за повишаването на оперативността на институциите в общините, като към това ще бъде реализирана и широкомащабна информационна кампания, както и привличане на други заинтересовани страни.

В рамките на проекта съществуващите програми за качеството на атмосферния въздух ще бъдат анализирани и оценени. Ще бъдат и уточнени съществуващите източници на замърсяване и възможностите за отопление на домакинствата. Освен това ще бъде направен и анализ на националната целева енергийна помощ, която се предоставя на социално слаби семейства. И може би най-важното ще бъде разработена схема за преминаване към алтернативни източници на отопление в целевите общини.

 

Целта – 2000 семейства в града да забравят печките на дърва и въглища

 

В Бургас 80 домакинства ще са сред пилотните участници в подмяната на старите им печки, като за това ще бъдат изготвени препоръки за преминаването на алтернативни отоплителни източници.

Предвижда се да се създаде офис за консултиране, информиране и подпомагане на конкретните домакинства.

Впоследствие самата схема за подмяната на стари методи за отопление с алтернативни такива трябва да бъде приложена в общо 1914 домакинства на територията на Община Бургас. Ще се работи и в насока прилагането й в национален мащаб.

Периодът за изпълнение на проекта е от октомври 2018-а до октомври 2024-а.

 

Финансови параметри

 

Необходимият финансов ресурс за изпълнението на целия проект е 16 666 266 евро, като 60% в размер на 9 999 760 евро са безвъзмездна финансова помощ от Програма „Лайф“. Бюджетът на Община Бургас за изпълнение на дейностите в рамките на проекта е 2 562 703,5 евро, от които 1 537 622 евро (60%) са грант от програмата и 1 025 081 евро (40%) собствено финансиране, разпределено по години и фази.

За 2019-а трябва да бъдат платени 59 295 евро. В периода 2020-а – 2022-а – 57 455 евро. Най-голямата вноска е от 2022-а до 2024-а. Тогава трябва да бъдат платени 908 332 евро.

Като допълнителна причина за предварителното изпълнение кметът на Бургас посочва и значимостта на проекта и обществения интерес, свързан с него.

 

Проблемни райони

 

Заместник-кметът Руска Бояджиева взе отношение и по докладната на градоначалника Димитър Николов по време на заседанието на екокомисията към ОбС-Бургас. Тя обясни на членовете й, че процедурата по получаване на оценка върви напред и затова се иска съгласието на местния парламент за включването на общината в програмата. Бояджиева добави и че процедурите са на финален етап и заради това се търси съгласието на общинските съветници.

„Като цяло идеята е, че в нея са включени тази част от общините с идентифицирани и доказани проблеми с фините прахови частици, особено през зимния период. Бургас знаете, че е една от тях. Идеята на проекта е да протече в две части. Първата е да покажем прединвестиционни проучвания за това какви са необходимите мерки, които трябва да се предприемат, за да се ограничи използването на твърдо битово гориво, което е причината за високите нива на ФПЧ“, заяви тя.

Бояджиева допълни, че в Бургас най-проблемни остават „Долно Езерово“, ЦГЧ, „Възраждане“, „Победа“ и „Акациите“.

Пред репортер на „Черноморски фар“ Руска Бояджиева обясни, че на този етап няма конкретна целева група, която ще се възползва от програмата.

„Тук по-скоро говорим за проблемни територии, там, където знаем, че в градските зони има проблем с ФПЧ и те са ясно идентифицирани. Ние не можем да адресираме всички тези територии, тъй като броят им е голям, домакинствата са много, а финансовият ресурс е ограничен. В рамките на проекта ще бъде определена територия или рамка от територии и група от хора, които можем да подпомогнем с оглед на това да постигнем най-голям ефект по проекта. Ясно е, че няма на 100% да успеем да ги покрием, но това е първа крачка, която ако се окаже, че е ефективна, вече може да се превърне и в програма на общината“, каза още тя.

 

Печки на пелети и климатици заменят старите методи на отопление

 

„Идеята е в този предварителен етап да се идентифицира зоната и проблемите, които можем да адресираме и да направим един пилотен проект. В него да включим подмяна на горивните инсталации на тези домакинства, с идеята да подходим малко по-индивидуално. Това ще стане в зависимост от вида домакинство и вида сграда и да ги подпомогнем да си закупят, или им доставим различен тип инсталации. Това може да са или печки на пелети, или климатици, или някакъв друг решение като термопомпи, които да ограничат използването на твърдо битово гориво и да замерим постигнатите резултати“, обясни още заместник-кметът.

Идеята е новите алтернативни горивни инсталации да се дадат безвъзмездно на гражданите. Бояджиева обясни, че точно тази програма е много гъвкава – от общината се изисква единствено да заяви, че има готовност да съфинансира 40% от стойността.

„Дали можем да минем на вариант, в който ще караме хората да си съфинансират 40%, може ОбС да реши тези 40% да дойдат от общинския бюджет. Може да се търси и вариант с партньори. Например доставчиците да предложат някаква лизингова схема за тези 40%. Това са неща, които тепърва ще се изясняват. Ние по-скоро можем да разработим различни схеми за тези 40%, да се направи една оценка кои схеми ще са приложими и да ги предложим на гражданите“, поясни тя. Тук тя добави, че това е разликата на тази програма с оперативните такива. При вторите още от самото начало трябва да се заяви колко пари за какво отиват.

Основният виновник за високите нива на ФПЧ е, че се използва много твърдо битово гориво. Бояджиева посочи, че на някои места хората горят дори и дрехи и гуми.

„Използват се и въглища с високо ниво на сяра, това също е проблем. Ако започнем да ползваме по-скъпи и качествени въглища, пак ще е някакво решение. Големият проблем е, че по тези въпроси общините могат да направят много малко, но ние колкото можем, гледаме да го правим. Тези проблеми трябва да се адресират на национално ниво“, завърши заместник-кметът.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
12 трошки се помляха в зрелищен автокеч(СНИМКИ)
Две икони на свети Никола живеят втори живот в Историческия музей
За по-чист въздух: Само на хора, заявили желание, ще се подменят старите печки
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.