Бургас
Търсят новите съдебни заседатели за съдилищата в Бургас
TразмерT

Мандатът им е със срок от четири години

- Възнаграждението им е 8,22 лева на отработен час

Петя ДОБРЕВА

 

Търсят с обява новите съдебни заседатели за съдилищата в Бургас. Обявата е публикувана в изпълнение на решение, взето на заседание на Общинския съвет в морския град в края на май.

ОбС откри процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. - 2024 г. за Районен съд - Бургас и Окръжен съд - Бургас.

Изискванията към кандидатите са следните - да са на възраст от 21 до 68 години; да имат настоящ адрес в община Бургас, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Бургас и Окръжен съд - Бургас; да имат завършено най-малко средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страдат от психически заболявания; да не са съдебни заседатели в друг съд; да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд - Бургас и Окръжен съд - Бургас; да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Бургас и Окръжен съд - Бургас.

Документи за участие в процедурата не могат да подават лица, които са били избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд, за който кандидатстват.

Желаещите да участват трябва да попълнят декларациите по образец и да ги подадат до 5 юли (включително) в деловодството на Общински съвет - Бургас, в сградата на Община Бургас, улица „Александровска".

След като бъдат одобрени от ОбС - Бургас, те ще трябва да положат клетва и в съответия съд, за който са кандидатствали да бъдат съдебни заседатели.

В момента в Районния съд има 180 съдебни заседатели, а в Окръжния съд в Бургас техният брой е 76.

Съдебният заседател участва в тричленен или петчленен съдебен състав на Районния или Окръжния съд. Съставът се състои от един или повече съдии и двама или трима заседатели. Обикновено те разглеждат наказателни дела, свързани с кражба, с нападение, с грабеж и други.

Съдебните заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. В тези случаи съдебният състав се състои от един съдия и двама съдебни заседатели.

Ако предвиденото наказание в закона за извършеното престъпление е не по-малко от 15 години лишаване от свобода, съдебният състав се състои от трима съдебни заседатели и двама съдии.

Съдебният състав събира предоставените от страните доказателства, като преценява тяхната допустимост и относимост към спора, т.е. необходими ли са съответните данни, за да се докаже тезата на едната или другата страна. След приключване на делото, въз основа на фактите, които страните са успели да докажат, съдията постановява решение или присъда, съобразено с мнението на съдебните заседатели.

Съдебните заседатели имат равен глас със съдията и може да застанат на различно от него становище при определянето на крайния съдебен акт. Ако съдията не е съгласен с тях, се пише “особено мнение" в мотивите по акта.

Като част от съдебния състав, съдебният заседател има еднакви права със съдиите. Той се запознава с делото и доказателствата по него, участва при разпита на свидетели и страни, запознава се със заключението на експертите и има равен глас със съдиите в състава при вземането на решението по делото.

Всеки съдебен заседател ползва за дейността си и Наръчник. В него е публикувана информация за устройството на съдебната власт у нас, какво представлява материалното наказателно право, какво е наказателен процес. Този Наръчник му помага по време на четиригодишния му мандат. Заседателите задължително преминават и през обучение, след като са положили клетва.

Ако в процеса на делото, съдебен заседател почине, неговото място се заема от нов и делото се връща за ново разглеждане.

За дейността си съдебният заседател получава и съответното възнаграждение. То идва от бюджета на съдебната власт. Размерът му на ден се равнява на една двадесет и втора от 60 на сто от основната заплата съответно за окръжен съдия, но не по-малко от 20 лева на ден. Към 9 август 2016 година възнаграждението на съдебен заседател за един отработен час е в размер на 8,22 лева. На заседателите се възстановяват направените разходи за транспорт, ако има такива и са направени във връзка с делото, по което са ангажирани.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Бургаски адвокат предлага: Смарт приложение със SOS бутон да помага на пострадали
Оперираха успешно Ламбо
В Бургас въвеждат зони за шофиране с ограничение до 30 км/ч
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.