Бизнес
Такси за водовземане и за ползване на воден обект се заплащат до 31 март
TразмерT

 Kрайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата година е 31 март 2018 г. Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Последното изменение на тази тарифа беше обнародвано в Държавен вестник в началото на 2017-а година, но влезе в сила от началото на настоящата година, съобщават от Басейнова дирекция „Черноморски регион“.

Съгласно чл. 194б от Закона за водите, титулярите на издадени разрешителни представят ежегодно до 31 януари в съответната басейнова дирекция декларации, в които се включва информация за дължимата такса и ползваните водни обеми. В документа се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително, и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа.

Със заповед от 21 декември 2017 г. на министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на декларациите по чл. 194б от Закона за водите. До 31 януари титулярите на разрешителни трябва да представят информация за изчисляване на дължимата такса по тези нови образци на декларации.

Заплащането на таксите се извършва само по банков път по сметка на съответната Басейнова дирекция. В платежните документи задължително се изписва номера на разрешителното, периода, за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите. Подробна информация може да бъде намерена на интернет страницата на БДЧР - www.bsbd.org, в секция „Образци на заявления и декларации“, т. V. Формуляри от водоползвателите в изпълнение на Закона за водите.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
ИАРА се сдоби с 35 нови автомобила
С видео жестов превод за хора с увреден слух в салона на НАП
Декларирането с ПИК става най-лесно и бързо
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.