Айтос
Такса смет без промяна през 2018 година в Община Айтос
TразмерT

С дрян от Дрянковец даруваха съветниците на прага на новата година

 

27-то си заседание проведе в края на 2017 г. Общинският съвет в Айтос. На последния за старата година форум, общинските съветници одобриха с гласуване план-сметката за приходите и разходите за битови отпадъци за 2018 г. Добрата новина за гражданите на общината е, че през новата година таксата смет остава същата. Преди началото на заседанието дами от с. Дрянковец изненадаха избранниците с дрянови сурвакници и с пожелания за здраве и мъдри решения през новата година.

 

Д-р Паруш Парушев - управител на „МБАЛ Айтос“ ЕООД, да бъде представител на Община Айтос в комисията по изработване на областна здравна карта, реши още Съветът. Приет единодушно беше и проектът на План за противодействие на тероризма на община Айтос. По предложение на Красимир Енчев - председател на Общински съвет - Айтос беше взето решение за отпускане персонална пенсия на децата Стефка Стефанова Асенова и Венцислав Стефанов Асенов. Нямаше „против" и „въздържали се" и за учредяването на безвъзмездно право на ползване на общински имот в полза на  Сдружение „Спортен клуб по борба  Айтос”. Факт е и решението за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ лекарски  кабинет, манипулационна и санитарно помещение с обща площ 24 кв.м в Здравна служба - с.Мъглен.           

Съветниците решиха още да бъде продадена земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ІХ - 2075,  кв.111  по  плана на гр.Айтос, с адрес ул.“Филип Кутев” № 20. Приети бяха предложенията на Мариана Димова – зам.-кмет на Община Айтос за прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 649, в землището на гр. Айтос, местността „Слънчева лъка” и за прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в ПИ № 650, в землището на гр. Айтос, местността „Слънчева лъка”.

По предложение на Васил Едрев – кмет на Община Айтос, беше  прекратен  договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Алана” с  обща площ 11,761 дка, в землището на с. Пирне. Има и решение за обявяване на имот № 000389, с площ от 0,664 дка, в  землището на с. Карагеоргиево, местност „Маревица”, категория – IV, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, за частна общинска собственост.

Общинските съветници гласуваха и продажбата на 12 недвижими имоти - земеделски земи, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. Беше дадено предварително съгласие за промяна на предназначението на част от имот № 000948, в землището на гр. Айтос, за изграждане на пътна връзка до „Индустриален и бизнес парк -  Айтос”.

НП

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Реквием за две изключителни айтозлийки
Айтоските учители-ветерани:Да си буден за новото и доброто
Айтоската школа по борба отново доказа високата си класа
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.