Бургас
Децата в детските градини и студентите намаляват
TразмерT


Тази учебна година в детските градини са записани 14 008 деца; завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са 1705 и 1262 ученици. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Югоизток. Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната година е 6580, а  към края на миналата година 36 лица се обучават в образователна и научна степен „доктор“.
Предучилищно образование е осигурено в област Бургас със 107 самостоятелните детски градини с директор, като броят им в сравнение с предходната учебна година намалява с 4.5%. В тях са записани 14 008 деца, от които 7 189, или 51.3% са момчета.
Местата в детските градини се увеличават от 14 704 за учебната 2016/2017 година до 14 444 за тази учебна година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, е 80.1%, или 1.4 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2016/2017 година.
Средният брой деца в една детска градина за областта е 131, при 120 за страната и се увеличава с 6 спрямо предходната година. Една група се формира средно от 25 деца, при 24 за страната.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1 143, от които 1076 са детските учители. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал намалява с 1.7%, в това число броят на детските учители - с 2.2%.
Статистиката сочи, че към началото на октомври миналата  година  учебни занятия в областта  се водят в 120 общообразователни и специални училища, като в сравнение с предходната година броят им намалява с 2. Броят на учениците е 37 659.
Разпределението на учащите в общообразователните и специални училища по класове показва, че в начален етап на основното образование (I - IV клас) учат 17 320 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V - VII клас) - 12 035 ученици, а в VIII - XII клас – 8304. През 2017 година завършилите основно образование  са 6103 ученици. 
Учителите, без директори и заместник-директори с преподавателска заетост,  в тези училища са 2710.
Професионалното образование и обучение се осъществява в 16 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 училище по изкуствата.
В професионалните гимназии завършилите основно образование в паралелки с прием след VII клас са 681 ученици. Преподавателите, които работят в професионалните училища, са общо 608.
Общият брой на студентите в област Бургас, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър”, „магистър” и „доктор“ е 6580, което е с 603, или с 8.4%, по-малко в сравнение с предходната учебна година. В колежите се обучават 762 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява с 555 души, или с 42.1%. Преподавателите там са 75, като от тях на основен договор са 30, или 40.0%.
В университетите за „бакалавър“ и „магистър“ се обучават 5782 души. В сравнение с предходната година техният брой намалява с 43, или с 0.7%. Студентите са обучавани от 501 преподаватели, от които жените са 302. На основен трудов договор работят 270 души, или 53.9% от общия брой.
 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Почина големият бургаски изпълнител Росен Петров
KAT-Бургас няма да работи в петък след 12 часа
Бургаски ученик е на финала на конкурса за стипендията на Фондация „Кроношпан“
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.