Айтос
След 42 години закриват и рекултивират градското сметище в Айтос
TразмерT

Очакваният  резултат - сметището да се превърне в пасище

През лятото на 2019 година Община Айтос изпълнява успоредно два мащабни проекта в града - за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и за закриване и рекултивация на градското сметище. Двата проекта имат една основна обща цел - по-чиста околна среда. Общата стойност на спечеленото по проектите финансиране е близо 23 000 000 лв., приблизително толкова, колкото е годишният бюджет на Общината за 2019 година.

        Кметът Васил Едрев и представител на „Запрянови -03" ООД подписаха договор за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци в ПИ000341 и 000342 в землището на село Лясково и ПИ001003 в землището на град Айтос, община Айтос, област Бургас". Документът беше подписан след открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка. Въз основа на ЗМСМА, ЗОП, и резултатите от протоколите и доклада на комисията за избор на изпълнител, кметът на Община Айтос Васил Едрев обяви с Решение № ОП-19-34 от 11.06.2019 г. класирането на участниците. Определен за изпълнител на обществената поръчка беше кандидатът „Запрянови - 03" ООД с комплексна оценка от 100 точки. На второ място беше класирано дружеството „Строймонтаж" ЕООД с оценка от 99.30 точки. Договорът за изпълнение с класиралия се на първо място беше подписан след изтичане на задължителния срок за обжалване.

Депото за битови отпадъци е в експлоатация от 1977 година и е частна общинска собственост. Намира се на 2 км от града и 2.5 км от село Лясково и заема площ от 73.377 дка. Депото е с изчерпан капацитет и не отговаря на действащата нормативна база на националното и европейското законодателство, категорични са експертите. Затова, от 2004 година, Община Айтос, съвместно с общините Бургас, Камено, Средец, Несебър, Поморие, Руен, Карнобат и Сунгурларе работи по изготвянето и реализирането на проект за регионално депо за битови отпадъци на територията на община Камено. Беше реализиран съвместен проект  "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас", финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Сега Регионалното депо обслужва общо 210 населени места с близо половин милион жители, в това число и жителите на Община Айтос.

      В проекта на Община Айтос за закриване и рекултивация на сметището подробно са описани всички дейности по закриването, проектиран е рекултивиращ слой и е предвидено бъдещото ползване на територията му. В частта „Биологична рекултивация" е планирана работа по затревяване в продължение на три години. Дейностите ще са механизирани, направен е избор на необходимата техника и транспорт за предвидените в проекта СМР.

     Проектът е на обща стойност 3 365 381.94 лв. Идеята е, след рекултивацията общинското депо да се превърне в пасище.

    През юли 2019 година Община Айтос изпълнява успоредно два мащабни проекта в града - за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и за закриване и рекултивация на сметището. Двата проекта имат една цел - по-чиста околна среда. Общата стойност на спечеленото по проекти финансиране за двата проекта е близо 23 000 000 лв., горе-долу толкова колкото е годишният бюджет на Общината за 2019 година.

НП

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Фотоспомен подари на акушерки и гинеколози кметът Едрев
Вдигнаха новата църква в Дрянковец
Веселин Казаков:На подводница "Надежда" се роди идеята за „Desant KzK"
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.