Айтос
Ремонтът на улици и общински пътища - сред приоритетите за 2018 година на община Айтос
TразмерT

Кметът внася Годишна програма за управление на общинските имоти

 

Кметът Васил Едрев внася на заседанието на Общински съвет - Айтос в последния ден на месец януари, Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Айтос през 2018 година.

Програмата е сред най-важните документи, свързани с политиката на Общината за прозрачност на управлението. Съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост. Има пълен списък с описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем/аренда, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права, или за предоставяне на концесия.

В Програмата са посочени и обектите от първостепенно значение за Община Айтос през 2018 година. В списъка са 17 от общинските приоритетни обекти, първото място е за Пречиствателната станция за отпадъчни води – град Айтос, следвана от Зоопарка и Лесопарк „Славеева река”. Нов важен обект в програмата е закриването и рекултивацията на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в землищата на село Лясково и град Айтос. Включени са още реконструкцията на Спортната зала в градската градина, както и реконструкцията на общинския път Айтос-Тополица.

От първостепенно значение за работата на Общината през тази година ще е  реконструкцията и рехабилитацията на уличната мрежа и на общински пътища, водоснабдяването на село Мъглен и село Карагеоргиево, както и външното водоснабдяване на село Чукарка

 Другите приоритети са Пречиствателните станции за отпадъчни води в село Карагеоргиево и в село Тополица, реконструкцията на довеждащи водопроводи от напорен водоем до разпределителна мрежа – град Айтос с L = 123 m DN 400 mm, с L = 153 m DN 350 mm и с L = 170 m DN 300 mm, както и реконструкцията на Автогара-Айтос.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Строителство и ремонти са акцентите в програмата на кмета Васил Едрев за 2019 година
200 айтоски бебета са родени в чужбина през 2018 година
Община Айтос реновира и разширява спортна зала "Аетос" през 2019 година
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.