Бизнес
Под прага на бедността са 22.7% от населението в областта
TразмерT

Дона МИТЕВА

В Бургаска област линията на бедност  през миналата година е била 372.92 лв. средно месечно на лице от домакинство. Това сочат данните от „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ - ежегодно провежданото от Националния статистически институт наблюдение. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.7% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта се увеличава с 2.0%. Докато общо за страната остава непроменен.

Относителният дял на бедност при мъжете е 20.6%, а при жените - 24.7%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 4.1-процентни пункта при 3.0-процентни пункта за страната. В сравнение с 2017 година в област Бургас делът на бедните при мъжете намалява с 3.2-процентни пункта, а при жените - с 2.8 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2018 година в област Бургас показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 22.7% до 29.6%, или с 6.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 44.9%, или с 22.2 процентни пункта.

За сравнение, къде се намира Бургаска област на картата на бедността на страната: данните сочат, че през миналата година най-висок размер на линия на бедност има област София (столица) - 513 лв., с равнище на бедност 20.1%, а с най-нисък размер на линията на бедност са областите Монтана – 240 лв. и Пазарджик - 239 лв. с равнище на бедност - съответно 26.2 и 21.8%. През 2018 година област Бургас се нарежда на 4-то място в страната по размер на линия на бедност - 373 лв., след област Варна (383 лв.) и преди област Пловдив (369 лева). През 2017 година областта е била на 8-о място с 366 лева.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома - 40.3% и възможностите да посрещнат неочаквани разходи, като например за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др. със собствени средства - 39.3%. Успоредно с това 4.1% от лицата не могат да си позволят телефон, включително мобилен, 1.6% - цветен телевизор, 8.6% - автоматична пералня, а 32.0% - потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден.

Лицата в домакинствата в област Бургас изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището с 36.4%, а 34.4% се ограничават при отоплението на жилището си.

През 2018 година 25.0% от населението на област Бургас живее с материални лишения и намалява спрямо предходната година със 7.9- процентни пункта.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот” от 2013 година се събират данни за материалните лишения на децата на възраст от 1 до 15 години в домакинството. В областта относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 21.0%, а за 4.7% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

През 2018 година 74.3% от децата живеят без материални лишения.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели.

Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че в област Бургас през 2018 година 149.0 хиляди лица, или 36.1%, се нуждаят от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност. Стойността на показателя намалява с 5.6-процентни пункта спрямо предходната 2017 година.

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Стопаните получават 84 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2019 г.
Ще затворят ли над 1000 аптеки в страната
Две награди от Лотарията на данъчните дойдоха в Бургас
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.