Бизнес
По-малко приходи от нощувки през март
TразмерT

73 места за настаняване с над 10 легла са функционирали през март в областта. Броят на стаите в тях е 2.4 хиляди, а на леглата - 4.8 хиляди. В сравнение с март миналата година общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.8%, а на леглата в тях намалява с 3.7%.

Нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през март, са 26.0 хиляди, или със 17.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките (с 34.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 15.8%. Броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличава с 11.2%.

През този март в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 46.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 21.1% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 33.1% от нощувките на чужденци и 53.3% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 20.7 и 25.6%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация - със 17.1%, следват Обединено кралство - с 9.9%, Гърция - с 9.8%, Германия - с 9.1% и Турция - със 7.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март намаляват с 10.0% в сравнение със същия месец на 2018 година и достигат 13.4 хиляди. От всички пренощували лица 17.1% са чужденци, като по-голямата част от тях (47.2%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите българи са 11.1 хиляди, като 50.4% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през третия месец от  годината  е 18.6% като намалява с 2.8 процентни пункта в сравнение с март миналата година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 27.3%, следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 22.6%, и с 3 звезди - 10.9%.

Приходите от нощувки през март  са 1 346.3 хиляди, или с 10.0% по-малко в сравнение с март 2018 година. Регистрирано е намаление на приходите както от български граждани - с 12.9%, така и от чужди граждани - с 3.5%.

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Стопаните получават 84 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2019 г.
Ще затворят ли над 1000 аптеки в страната
Две награди от Лотарията на данъчните дойдоха в Бургас
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.