Айтос
ОУ „Светлина" в Тополица-първото айтоско училище със статут на иновативно
TразмерT

 

      С Решение № 472 от 9 юли 2018 година на Министерски съвет за приемане на списък на иновативните училища в България за учебната 2018-2019 година, под номер 7 ОУ „Светлина" - Тополица е обявено за иновативно училище. Училищният екип се изправя пред 4 предизвикателни години, през които ще реализира одобрената иновация „УЧИМ И ПРЕПОДАВАМЕ ЗАЕДНО“.

       ОУ „Светлина“ от две години реализира тази своя идея и получаването на статут на иновативно училище ще даде възможност напълно да се утвърди едно отговорно планирано, мотивирано и подкрепено партньорско сътрудничество между учениците в V - VІІ клас, както и между учителите и родителите. Планирането и дизайнът на този вид учене ще отвори нови, модерни хоризонти пред учителите. Самите те ще могат да бъдат творци, да се забавляват, да си сътрудничат и да се развиват заедно с децата. Основната идея на тази практика е учителите да творят заедно с учениците и да се чувстват лидери на едно уникално учене, което има за основна цел да открива и подкрепя талантите и идеите, много повече от това да информира, проверява и контролира знанието.

       Предложената иновация има добра основа, защото учителите са преминали сериозна допълнителна подготовка. В рамките на последните 2 години, те са наложили нови модели на работа и взаимодействие с ученици и родители, които вече дават своите отлични резултати. Чрез иновацията през следващите 4 години ще се утвърдят практики, вече пробирани в училището – проектно базирани уроци, обърнат дизайн на класната стая, учене с разбиране, електронни учебници, облачни технологии и онлайн платформи. В училището има пълен достъп до интернет във всяка една точка. Ученици и учители имат достъп до собствено „облачно пространство“ на училищен сървър, както и до виртуални класни стаи в Google classroom и регистрация в G Suite за образованието на Google. Ученици, учители, административен персонал, ползват акаунти, регистрирани към училищната електронна поща и това дава възможност част от образователния процес да се случва и онлайн. Вече експериментално е провеждано и дистанционно обучение и се мисли за неговото прилагане в рамките на иновацията, особено в случаите на деца, които отсъстват по-дълго от училище поради заболяване. Моделите, които ще се разгръщат, отговарят на изискванията на технологичното време и променените нужди и поведение на учене на децата. Новите подходи, използването на разнообразни технологични средства и създаването на нова среда за учене са ориентирани към личностно израстване на учениците.

        За въвеждането на иновацията ще бъде сформиран екип от учители и родители, които ще разработват, организират и координират планираните дейности, ще документират резултатите и препоръките за промяна и развитие. Членовете на този екип са избрани и включени в него заради най-високите си показатели по отношение на техните знания, опит и мотивация за използване на иновативни и технологични образователни методи и подходи. Учителите ще концентрират вниманието си върху структуриране на интерактивните уроци с оглед на преодоляване на всички криещи се в тях опасности и същевременно покриване на ДОС. Този подход ще бъде гъвкав, динамичен, адаптиран към ученика и ориентиран към:

търсене на информация;
симулации чрез софтуерни продукти;
 работа с MozaBook - софтуерен продукт, който разширява учебния  инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и презентационни възможности;
използване на ефектно интерактивно съдържание и вградени развиващи умения;
илюстративни и виртуални лабораторни приложения, които да помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания;
 виртуален математически кабинет ,  тренажьори и др.

      Интеракциите, във всички познати на учителите форми, ще намерят приложение в работата  и ще дадат възможност на децата да осмислят позициите си като членове на екип, като лидери, като изследователи и наблюдатели. Ролите, които те ще изпълняват ще са разнообразни, защото водещ ще бъде кръговият принцип на сформиране на групите.

       „Иновацията е насочена към естественост на резултатите и качеството на образование. Учителят – той може само да бъде очарован от разнообразните, простички решения на иначе сложните задачи на образованието … и да се учи от децата. Те ще му покажат как да планира уроците си, за да бъде интересен“ – споделя директор Русинова. Тя с удоволствие определя ОУ „Светлина“ като РАЗЛИЧНОТО УЧИЛИЩЕ и смята, че иновацията  ще повиши привлекателността му не само за техните ученици, но може би и за ученици от други населени места. Образователната среда на ОУ „Светлина“ е модерна и изцяло променена по проект „Училища на бъдещето“ на Фондация „Америка за България“. Моделите на работа са нестандартни и различни. Екипът на училището винаги се е ползвал с доверието на всички заинтересовани страни и Русинова е убедена, че реализирането на иновацията не само ще повиши взаимната удовлетвореност от постиженията на учениците, но и ще е сериозна предпоставка за успешната им реализация в условията на ХХІ век. „Учим и преподаваме заедно“ има за цел да подготви учениците за пълноценна реализация в условията на глобализация на света. Да формира личности, способни да постигнат висока интелектуална подготовка и култура, да постави основите на ярко изразено гражданско съзнание и поведение у учениците.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Строителство и ремонти са акцентите в програмата на кмета Васил Едрев за 2019 година
200 айтоски бебета са родени в чужбина през 2018 година
Община Айтос реновира и разширява спортна зала "Аетос" през 2019 година
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.