Спорт
Отдават под наем спортни площадки и съоръжения
TразмерT

- Те могат да се стопанисват от спортни клубове и фирми

- Разходите ще се покриват от постъпленията от павилиони, които наемателят ще постави там

Петя ДОБРЕВА

С решение на бургаския Общински съвет спортните площадки и съоръжения на открито ще могат да се отдават под наем на спортни клубове и на фирми. Целта е да се осигури охрана и поддръжка. Предложението за това е на съветниците от ГЕРБ - Димитър Георгиев, Калчо Белов и Стефан Колев. Докладната им записка е входирана и ще бъде разгледана и гласувана на сесия на местния парламент в края на ноември. Ако предложенията на съветниците бъдат подкрепени от колегите им, те ще станат факт.

Докладната записка визира спортните съоръжения в града, кварталите и съставните селища на община Бургас. Става въпрос за игрищата за футбол и баскетбол, както и площадките с фитнес уреди на открито. В момента те се стопанисват от общинското предприятие „Спортни имоти". То обаче не може да задели нужните средства, за да обезпечи тяхната охрана и поддръжка. Повечето от съоръженията са изградени на мястото на старите спортни площадки, които са правени по времето на социализма в между блоковите пространства. Има и такива, които са изцяло нови и са направени в последните години. И преди, и сега те се използват от деца и възрастни, за да ритат топка и да спортуват. Към тези площадки обаче липсват спомагателни постройки, като съблекални, тоалетни, будка, откъдето може да се купи вода, чай или кафе.

Тримата съветници предлагат да се направи промяна в Наредбата за преместваемите обекти, което ще даде възможност тези площадки да бъдат отдавани под наем на спортни клубове и фирми. Това може да стане чрез въвеждане на нова точка 17 в действащата Наредба за преместваемите обекти, с която да се регламентира „преместваем обект или съоръжение на юридическо лице, необходим за изпълнение на подписани с Община Бургас договор за текущо поддържане и охрана  на изградени спортните площадки – спортни игрища и площадки за спорт на открито оборудвани със фитнес уреди".

„По този начин  ще осигурим охраната и стопанисването на тези съоръжения", обясни архитект Димитър Георгиев. Фирма, която реши да вземе под наем площадка, ще може да го направи безвъзмездно, като за целта ще си постави преместваем обект, за който ще плаща и където ще се продават топли напитки и пакетирани стоки. Част от средствата от продажбата ще отиват за поддръжка на площадките и за заплащане на охраната. Освен будка за продажба на стоки, ще трябва да се постави и такава, където спортуващите да могат да се преобличат, както и тоалетна. Условието към наемателя е да запази социалната функция на площадката и тя да може да се използва от желаещите, както става и в момента.

„На тези площадки ще се поставят различни по размер преместваеми обекти, съобразени с площта на съоръжението. Модулите могат да бъдат от един до три", обясни архитект Георгиев. Според него, с тази възможност ще се разкрият и нови работни места за хората, които ще продават стоките в обектите, както и за тези, които ще бъдат физическа охрана.

 

От възможността ще могат да се възползват не само фирми, но и спортни клубове, като за тях условията ще са малко по-различни.

Съветниците предлагат на кмета на общинa Бургас Димитър Николов да възложи изработването на схеми по реда на чл. 56 и чл.57 от Закона за устройство на територията за ситуиране на преместваеми обекти и слънцезащитни съоръжения в близост до съществуващи спортни площадки и площадки за фитнес уреди, осигуряващи обслужването и поддръжката на съоръженията. Tе да се отдават на търг чрез Тръжната комисия в общината, а наемателите им трябва да поддържат съответните съоръжения в изправност.

„За да се осъществи нашата идея, е необходимо провеждането на процедури по реда на чл.134, ал.1 т.2 ЗУТ за изменение на действащи подробни устройствени планове за УПИ в границите, на които има изградени спортни площадки с цел създаване на устройствени условия за допълнителни обслужващи помещения като основно застрояване. Възлагаме още на кмета на община Бургас да изготви количествено стойностни сметки за необходимия текущ ремонт на всяка една спортна площадка, да се подготвят процедури за отдаване на търг за спортни площадки с променено предназначение в „Спортни обекти и съоръжения” съгласно § 1 от ДР, т. 30 на ЗФВС за спортни площадки без променено предназначение и за тези без променен", обясняват мотивите си тримата съветници.

 

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Охранителна фирма спечели благотворителния полицейски турнир в Бургас
Рекорден брой участници на полумаратона „Атанасовско езеро“ тази година
Румен Димов - изпълнителен директор на ФК „Созопол“: Не гоним на всяка цена класиране във Втора лига
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.