Бургас
Община Бургас дава 1 377 000 лв. за застраховка на имущество и служители
TразмерT

- Автокаското и гражданската отговорност на колите и автобусите ще струват 1 200 000 лв.

- Полицата за защита от вандализъм на площадки е на стойност 120 000 лв.

- За “Трудова злополука", "Злополука" и "Живот" на служители - 45 000 лв.

 

Петя ДОБРЕВА

Община Бургас дава 1377 000 лева без ДДС за застраховка на имущество и служители. От администрацията търсят фирма, която да застрахова движимото и недвижимото им имущество, както и да сключи полица „Злополука", „Трудова злополука" и „Живот" за своите служители, които подлежат на такава. Срокът за договора, който ще бъде сключен, след като бъде избран изпълнителят, е 3 години.

Обществената поръчка е обявена и желаещите да участват в нея могат да подават документи до 22-ри август. Тя е с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Община Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции". Поръчката включва няколко позиции:

- обособена позиция 1 „МПС - застраховки „Гражданска отговорност", „Автокаско"- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС", „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз"  и „Обща гражданска отговорност";

- обособена позиция 2 - „Електронно оборудване - застрахователна защита срещу - „Кражба и грабеж", „Късо съединение и токов удар" и „Злоумишлени действия на трети лица";

- обособена позиция 3 - „Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти, собственост на Община Бургас" - застрахователна защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица (включително вандализъм)";

- обособена позиция 4 - „Служители и лица, подлежащи на застраховане от община Бургас и общинските предприятия" - застраховки „Злополука", „Трудова злополука" и рискова застраховка „Живот".

За задължителна застраховка „Гражданска отговорност", застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС", застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз", застраховка „Автокаско”- всички рискове, застраховка „Обща гражданска отговорност“ като обект на застраховане са автомобилите на община Бургас, автомобилите на общинските предприятия, мобилно оборудване на депо „Братово" към активите на ОП „Чистота Еко“, автобуси, закупени по проекта „Интегриран градски транспорт" са заложени 1 200 000 лева без ДДС. Тук влизат всички 67 автобуса, които Общината закупи по проекта и ги предостави за експлоатация на общинската фирма „Бургасбус" ЕООД чрез договор за наем. В тази обособена позиция на обществената поръчка попадат и 50 автомобила, които се използват от служителите на Общинска администрация - кмет, заместник-кметове, директори на Центрове за административно управление, общинска полиция и други звена, както и седем автобуса.

Стойността на обособена позиция 2: „Електронно оборудване – застрахователна защита срещу - „Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов удар“ и „Злоумишлени действия на трети лица” е 12 000 лева без ДДС. Фирмата, която ще спечели поръчката ще трябва да застрахова компютърната техника, диспечерския център на автобусното депо на „Бургасбус", оборудването за билетната система в Транспортна къща, оборудването на самолетите в Авиомузея на летището, оборудването на интегрираните системи за управление на трафика в Трафик центъра и други.

В обявената поръчка е предвидена застраховка и на детските площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти, собственост на Община Бургас. Заложено е застраховката да бъде срещу злоумишлени действия на трети лица в това число и вандализъм. Причината е, че не са редки случаите, в които се посяга на това общинско имущество. Обект на застраховане, освен детските площадки, са и рекламно-указателни табели, технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас, архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти, подлези и мостик, активи по проекта „Интегриран градски транспорт", мобилни центрове и павилиони. Стойността на тази позиция е 120 000 лева без ДДС. Ще бъдат застраховани информационните табели по проекти, реализирани с европейско финансиране.

Според документацията на поръчката, ще бъдат застраховани и служители и лица, подлежащи на застраховане от община Бургас и общинските предприятия. Става въпрос за застраховки „Злополука“, „Трудова злополука” и рискова застраховка „Живот“, а стойността на тази позиция е 45 000 лева без ДДС. На застраховка подлежат 1 473 души, в това число - служители на общината, доброволци и такива, които полагат обществено полезен труд.

Броят на доброволците, на които ще бъде направена застраховка „Злополука" е 112. Същата застраховка ще бъде сключена и за 200 души, които полагат обществено полезен труд.

Застраховка „Злополука" е предвидена и за 500 служители на общинската администрация на Бургас, за 63 в ОП „Транспорт", за 45 в ОП „Туризъм", за 11 в ОП „Летен театър, фестивали и концерти", за 84 от Домашния социален патронаж и за 160 в ОП „Спортни имоти".

Застраховка „Злополука" и „Живот" ще бъде направена на 13 служители по член. 224 от ЗУТ.

Застраховка „Трудова злополука" ще имат 132 служители на ОП „Чистота", 75 от ОП "“ранспорт", 11 в ОП „Туризъм", 44 в ОП „Летен театър, фестивали и концерти", 12 души, които са към Домашен социален патронаж, 11 в ДЦДУ „Св. Николай Чудотворец".

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Учители от СУ„ Йордан Йовков“ в Полша по програма “Еразъм +”
Работодатели и директори на професионални гимназии дискутират как да привлекат ученици
Толерантност в действие демонстрираха в ОУ„Александър Георгиев - Коджакафалията“
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.