Айтос
Община Айтос с амбициозна строителна програма през новата година
TразмерT

22 444 908 лева приходи в проекта за бюджет `2019

На основание чл. 84 ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината чл. 24 ал.1 и ал.2, Община Айтос организира публично обсъждане на Проекта за бюджет на Общината за 2019 година на 27 декември 2018 г. в Заседателната зала на Община Айтос.

Материалите по проектобюджета за 2019 година бяха публикувани на официалния сайт на Община Айтос на 20.12.2018 година - www.aytos.bg, и бяха на разположение на местната общност в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ). Гражданите можеха да направят своите препоръки и предложения и да изразят мнението си за проекта.

Заместник-кметът на Община Айтос Мариана Димова и директорът на Дирекция «Финанси и бюджет" Станка Господинова представиха проекта за бюджет `2019. Въпросите от залата бяха свързани с образованието и задължителното преминаване към едносменно обучение в училищата, с проектите, които ще изпълнява Община Айтос през 2019 година и с трите нови проекта, по които Айтос получи финансиране в последните дни на декември 2018 година. Представянето на проекта за бюджет `2019 можаха да чуят всички слушатели на «Радио Айтос», тъй като събитието беше директно излъчвано от Заседателната зала на Община Айтос.

От презентацията на Главния финансист Станка Господинова стана ясно, че Община Айтос планира приходи в размер на 22 444 908 лв., в т.ч. 7 970 433 лв. - местни приходи. В проекта са записани 14 474 475 лв. приходи с държавен характер, в т.ч. обща субсидия за държавни дейности - 12 906 765 лв. Планираните данъчни и неданъчни приходи са в размер на 3 894 233 лв., 10% е ръстът им спрямо 2018 година.

Планираните разходи за ДМА и основен ремонт са 15 235 166 лв., в т.ч. 704 400 лв. - целевата субсидия за капиталови разходи от централния бюджет, 172 700 лв. - собствени приходи и 14 196 265 лв. - европейски средства, съфинансиране и заеми.

Много амбициозна е строителната програма за 2019 година. За реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа са предвидени разходи в размер на 3 461 443 лв., от които само 15 000 лв. са собствени приходи. 3 446 443 лв. са осигурени по проект от ДФ „Земеделие". 350 671 лв. готви бюджетът за ремонт на улична, пешеходна и алейна мрежа в общината. 2 300 422 лв. са предвидени за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, основно европейски средства. Близо 20 000 лв. планира бюджетът за доизграждане на зоните за отдих в парка. 30 000 лв. са отделени за рекултивация на депото за отпадъци, а за енергийно обследване и технически проект на читалището в Айтос са отделени 16 200 лв.

И през 2019 година продължава основният ремонт на Автогара - Айтос. Предвидени в бюджет `2019 за новото съоръжение са 280 000 лв. За основен ремонт на общински пътища е заделена сумата 245 700 лв.

След пиковата за строителство и проекти 2018-та, новата година се очаква да бъде още по-напрегната и нелека за общинската администрация. Освен проектите, които продължава да изпълнява от 2018 година, сред които най-мащабният е за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в Айтос, в последните дни на 2018-а Общината получи финансиране по три нови проекта.

С Постановление на МС, към бюджета бяха прибавени още 2 070 000 лв. за разширяване и основен ремонт на Спортна зала „Аетос" и реновиране на улици в селата Черноград, Черна могила и Тополица. По Програмата за трансгранично сътрудничество беше одобрен за финансиране втори проект на Община Айтос в партньорство със Специализираната администрация на провинция Одрин. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 346 831,65 евро, от които бюджетът на община Айтос е 151 339,21 евро. Със средствата по тези проекти капиталовата програма `2019 ще набъбне до 18 млн. лв. - основно средства, осигурени с финансиране по проекти.

До 16 януари е срокът, до който проектобюджетът трябва да влезе в Общинския съвет за обсъждане, гласуването в заседателната зала ще бъде на февруарското заседание догодина, научи още общинското издание.

НП

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Нов поглед към древната история на Айтос
След 42 години закриват и рекултивират градското сметище в Айтос
18-годишният Дален Тодоров,с корен от айтоско село,стана най-добрият актьор на Лас Вегас
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.