Айтос
Няма мераклии за наемател на обществената тоалетна в Айтос
TразмерT

Местният парламент ще гледа предложение за двойно по-ниска наемна цена

 

Кметът Васил Едрев ще иска от общинските съветници да вземат решение за два пъти по-ниска наемна цена на обществената тоалетна в центъра. Целта е да се намери наемател, който да я отключи и стопанисва. Тоалетната не функционира от август миналата година, заради непосилния наем липсват мераклии.

След тръжна процедура през 2016 г. е сключен договор за наем на тоалетната, за срок от 3 години на цена 293,33 лв. на месец. Година по-късно, договорът е прекратен по взаимно съгласие. След нова тръжна процедура през месец юни 2017 г., общинският имот е даден на друг наемател за срок от три години на същата цена. Само два месеца по-късно и този договор е прекратен по взаимно съгласие.

Причината - месечният наем е твърде висок и непосилен за плащане. В тази връзка, през август 2017 г. местният палмент взе решение за промяна на базисните наемни цени за „Тоалетни". За зона І, цената от 3 лв. падна на лев и 50 ст. През септември 2017 г. отново беше открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, с начална месечна тръжна цена 122.22 лв. И прекратена през октомври, поради липса на кандидати

Това е накратко сагата с тоалетната в центъра, която и в момента не се ползва по предназначение. Желаещи да я наемат няма, което пък създава неудобства за гражданите и гостите на Айтос. Хората с право питат - кога ще бъде отворена? Затова, позовавайки се на Закона за общинската собственост, според който „имотите и вещите – общинска собственост се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин", кметът Васил Едрев търси съдействието на Съвета за поносима цена, която да възбуди интереса за наемане на обекта.

Градоначалникът иска промяна на наемната цена надолу. Справка показала, че в други общини началните наемни цени са между 0,35 лв. и 1,00 лв./кв.м за месец. Пред вид факта, че функционирането на обекта е от обществена значимост, кметът предлага наемната цена за „тоалетни" в І зона в града, да се намали два пъти - от 1.50 лв./кв. м за месец, на 0.70 лв./кв. м. Решението зависи от вота на съветниците. А дали ще се намери кандидат-наемател на евентуално по-ниската цена, ще стане ясно, след като бъде открита поредната процедура за провеждане на публичен търг.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Строителство и ремонти са акцентите в програмата на кмета Васил Едрев за 2019 година
200 айтоски бебета са родени в чужбина през 2018 година
Община Айтос реновира и разширява спортна зала "Аетос" през 2019 година
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.