Айтос
Над 52 тона рециклирани отпадъци от Айтос за две години
TразмерT

От две години, „Екопак България“ АД управлява дейностите по разделното събиране в град Айтос и селата Карагеоргиево, Мъглен, Пещерско, Пирне и Тополица. Дружеството подмени старите контейнери за разделно събиране в града и селата с нови, тип „Иглу". Новият модел контейнери е по-ефективен и екологосъобразен – в него трудно се изхвърлят битови и строителни отпадъци и се ограничава до минимум рискът от замърсяване около тях.

Необходимо е всички отпадъци от опаковки да бъдат предварително сгънати или намачкани, за да могат лесно да влязат през отворите на контейнерите. По този начин контейнерът може да събере по-голямо количество отпадъци. Новите модерни контейнери са в познатите три цвята: сини – за събиране на хартиени и картонени опаковки; жълти – за пластмасови и метални опаковки и зелени – за стъклени опаковки.

Цветните контейнери са поставени в близост до контейнерите за обща битова смет, за да е максимално удобно изхвърлянето на всички видове отпадъци от домакинствата. Всеобщата тенденция обаче е цветните контейнери да остават празни, за сметка на тези, предназначени за битови отпадъци. Малко са служителите на търговски обекти и заведения, които си правят труда да сгънат картонените кутии и кашони и да ги поставят на определените места. Свидетели сме на масово изхвърляне на кашоните, ведно с битовите отпадъци.

За тези, които все още не знаят - извозването на отпадъците се извършва по определен седмичен график - жълт и син цвят се обслужват два пъти в месеца в гр. Айтос, а в селата, веднъж месечно. Зелените контейнери се обслужват веднъж на три месеца, тъй като количествата от стъклени опаковки са значително по-малки. Камионите, обслужващи разделното събиране, са снабдени с GPS-система за контрол и проследяване в реално време от страна на общинските инспектори и експертите на „Екопак“. С един курс на камионите се вдига само един цвят контейнери, което гарантира, че няма да има смесване на разделно събраните суровини. Отпадъците от цветните контейнери се транспортират, до сортираща инсталация, където се сортират по видове. След това се балират и се подготвят за извозване до Заводите за рециклиране. Отпадъците се сортират на площадка за сортиране на пластмаса и хартия с адрес град Каблешково,, ул. „Черно море“ 2А,  а за стъкло - в София, в с. Равно поле.

За две години от цветните контейнери в Айтос са събрани и рециклирани следните количества: добити и рециклирани отпадъци след сортирането от жълтите контейнери - 18 080 кг, от сините контейнери - 30 280 кг и от зелените са рециклирани 4070 кг.

НП

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
В айтоското село Карагеоргиево откриха учебната година с нов спортен комплекс
Ремонтите в парк "Славеева река" в Айтос вървят към финал
Художникът Никола Манев рисува в Париж айтоски пейзажи
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.