Бизнес
Малки земеделски стопани могат да кандидатстват за преработка на продукция
TразмерT

Стартира прием на проектни предложения по подмярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от мярка „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони. Ще се подпомагат изцяло стопанства с икономически размер между 6000 и 7999 евро. По процедурата могат да кандидатстват малки стопанства в областта на животновъдството, плодове и зеленчуци или на етерично-маслени и лекарствени култури. Бюджетът на подмярката е над 3 млн. лв. и е насочен за преработка на селскостопански продукти. Целта е да се повиши жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства.

     Инвестициите са за материални и/или нематериални активи за създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка, разширяване на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция.

    Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Проектите ще се приемат до 17:30 часа на 23.12.2019 г.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Бургаски ресторантьори облякоха жълти жилетки
Животновъдите получиха седмица по-рано 15,8 млн. лв. втори транш за говеда
Частните болници искат промяна на модела на договаряне и заплащане на лекарства
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.