Айтос
Кметът Васил Едрев внася проекта за бюджет`2019 в Общинския съвет
TразмерT

Общият размер на капиталовите разходи в проекта за бюджет 2019 г. е  21 222 658 лв.

     „Годината ще бъде напрегната както при изпълнение на бюджетни дейности, така и при изпълнение на големите и многобройни европейски обекти, заложени в капиталната програма. Уверени сме, че ще успеем да се справим с тези предизвикателства и в края на годината да се поздравим с успешно изпълнен бюджет  `2019", коментира главния финансист на Община Айтос Станка Господинова. Според шефката на Дирекция „Финанси и бюджет", проектът запазва обема на финансираните дейности и всички предоставяни досега публични услуги на населението, а стремежът е към повишаване на качеството. Основната цел е запазване на финансовата стабилност на общината. Бюджетът е разработен така, че да гарантира сигурност на бюджетната сфера и в същото време да осигури безпрепятствено усвояване на средствата по европейските проекти.

   Собствените приходи са определени на база на постигнатите през последните години резултати, като е отчетено влиянието на  промените в Закона за МДТ, в сила от 01.01.2019 г. Приходите в проекта за бюджет за 2019 г. са в размер на 24 672 563  лева, в т. ч.: приходи за делегирани държавни дейности - 14 638 563 лева, приходи за местни дейности и дофинансиране на ДД - 10 034 000 лева. Разходната част на проекта за бюджет за 2019 година е в размер на 24 672 563 лв.

Общият размер на капиталовите разходи  в бюджет 2019 г. е  21 222 658 лв.

Целевите средства, утвърдени със ЗДБ на РБ за 2019 г. в размер на  704 400 лева са предвидени за основен ремонт на улични настилки – 317 100 лв., за основен ремонт на общинска пътна мрежа - 117 300 лв., и за основен ремонт на „Автогара“ - Айтос - 270 000 лв. В поименното разпределение на капиталовите разходи са заложени подробно общинските пътища, които да бъдат ремонтирани през 2019 година.

За основен ремонт на улични настилки са заложени и целевите средства за капиталови разходи от 2018 година в размер на 23 629 лв., които не са усвоени през 2018 година, както и целевите средства за основен ремонт на общинските пътища -128 400 лв. Заложени са и неусвоените целеви средства  от 2018 година за парк „Славеева река” -7 209 лв.

С ПМС 315 от 19.12.2018 г. е одобрен Трансфер за други целеви разходи - 2 070 000 лв. за: Реновация и разширяване на Спортна зала „Айтос“ -1 450 000 лв., и реконструкция и рехабилитация на улична настилка в с. Черна могила, с. Черноград с. Тополица - 620 000 лв.

 От собствени бюджетни средства е предвидено да се финансират обекти на обща стойност – 172 700 лв. От преходен остатък от държавни дейности  са заложени разходи в размер на - 6 900 лв. За изграждане на  ПСОВ - гр. Айтос са заложени в капиталната програма 12 367 620 лв., включващи постъпления от ОП „Околна среда”,  съфинансиране  от собствени бюджетни средства и заем от фонд „Флаг”.

 Обектите, финансирани по Програма за развитие на селските райони, са в размер на 3 446 400 лв. за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система“ и 2 295 400 лв. - за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Айтос“.

В проекта, капиталовите разходи в общообразователните училища на делегирани бюджети не са посочени, тъй като не подлежат на утвърждаване от Общински съвет. Проектът ще се разисква и гласува в заседателната зала на първото редовно заседание на местния парламент за 2019 година, на 29 януари тази година.

НП

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Айтос посрещна с концерт 22-и септември
Дирят собственика на папагала Сашко в Айтос
Днес Айтос открива паметника на загиналите воини
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.