Бургас
Кметът Николов поиска Морското да стане общинско училище
TразмерT

Над 30 000 кв.м държавни земи владее школото

 

Георги РУСИНОВ

 

Кметът на Община Бургас Димитър Николов е входирал докладна записка, с която иска Морското училище да стане общинско. За целта се иска Общински съвет – Бургас да вземе решение за промяна на финансиращия орган и статута на гимназията.

Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ е създадена на 1 септември 1958-а по предложение на тогавашното Министерство на хранителната промишленост и одобрено с Наредба от същата година на Министерство на народната просвета за прием на ученици, като самостоятелна паралелка по профила „Рибарство“, след завършен XI клас – 35 младежи, към ПТУ по мелничарство и хлебопроизводство - Бургас. С министерско решение Техникумът по рибарство се оформя като самостоятелно училище през 1960-а. Има два профила с четиригодишно обучение. През 71-а техникумът се военизира и се преименува в ССУМОР „Ген. Владимир Заимов“. През същата година обаче започва и девоенизирането му, като първият цивилен випуск е приет през учебната 1983/1984-а година. С днешното си име Морското е от 2003-а година.

В докладната кметът изтъква, че през учебната 2018/2019-а в професионалната гимназия учениците се обучават в следните специалности: „Морско корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Митническа и данъчна администрация“. През същата година са се обучавали 109 ученици. Педагогическият персонал се състои от 9.5 педагози, а непедагогическият персонал – 12.5 души.

Причината за искането на Община Бургас за промяна на финансиращия орган на училището е, че през последните няколко години развитието на гимназията не е на необходимото ниво. Сравнителен анализ за последните 10 години показва спад в броя на учениците – от 361 през учебната 2009/2010-а, до 87 през 2017/2018-а. Най-малко са били през 2015/2016-а и 2016/2017-а – 52 ученици.

В мотивите си кметът обяснява, че Бургас е морски град и има потребност от кадри в морското дело.

„Фирмите, които имат потребност от тези кадри настояват общината да е гарант в модернизирането на училището, както като материална база, така и като учебни програми, в които да намерят място и специалистите от бранша като консултанти и наставници. В община Бургас успешно се развиват политики в областта на професионалното образование, като приоритетна през тази година е програмата „Професии в бъдещето“ за модернизиране на професионалното образование като инфраструктура, професионални направления и свързаност с бизнеса“, посочва Николов.

Според него материалната база на самото училище също има нужда от модернизиране и обновяване, но тъй като е държавна собственост, това създава затруднения в управлението и стопанисването й. Сградата, в която школото се помещава е публична държавна собственост. Общата площ на всички сгради към училището е от 29 200 кв.м. „Даляна“ в Отманли е с площ от 3 300 кв.м.

Към настоящия момент финансирането на училището се осъществява от Министерството на образованието и науката. Според Николов ако Морското стане общинско училище, то финансирането му ще се осъществява по-лесно, ефективно, целесъобразно и законосъобразно. Това ще повиши и качеството на образователния процес и ще улесни стопанисването и поддръжката на предоставените за управление на училището сгради.

Поради всичко това кметът иска от Общински съвет – Бургас да даде съгласие за отправяне на писмено предложение за промяна на финансиращия орган на училището и следователно статутът му да бъде променен от държавно на общинско. Общинските съветници ще трябва да разрешат на градоначалника да отправи питане и за безвъзмездното прехвърляне на земите на Морското.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
НФСБ представи листата си за Бургас, в нея нямало политически калинки
ТИР се обърна на пътя Ветрен-Бургас
Димитър Николов: Бургас има специално участие в независимостта на България
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.