Бизнес
Издаването на книги в областта намалява
TразмерT

Издаването на книги в областта миналата година намалява, сочат данните от Статистиката. През 2018 година са издадени 140 книги с тираж 27.4 хиляди броя и 5 брошури с тираж 2.2 хиляди бройки.

В сравнение с предходната година броят на издадените заглавия на книги намалява с 31.4%, а средният тираж на една книга е 195 броя, като през предходната 2017-а е бил 205. Броят на издадените заглавия на брошури също намалява с 82.1% през отчетната година, като средният тираж на една брошура за областта е 430 броя.

В област Бургас относителният дял на броя на книгите е 1.6% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите - 0.4%.

През 2018 година са издадени 8 регионални вестника с годишен тираж 1 007.7 хиляди. Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Бургас е 6.3%. Спрямо предходната година годишният тираж на вестниците намалява с 29.7%.

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за годината).

В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-малък от 100 екземпляра и обем по-малък от четири страници.

Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Заглавие - дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху документа, за да може да се използват за неговото идентифициране и често (но невинаги) го отличават от други документи.

Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие.

Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на който са регистрирани хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата.

Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите на всички излизания на едно заглавие за една година.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Малки земеделски стопани могат да кандидатстват за преработка на продукция
Гуми менте заливат пазара
Прибраха опасен колбас от пазара
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.