Бизнес
Чужденците обичат лукса на 4 и 5-звездни хотели
TразмерT

През този август в област Бургас са функционирали 960 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.3 хил., а на леглата - 131.5 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 16.2%, а на леглата в тях с 3.6%, съобщават от статистиката.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта,  е 3 195.6 хил., или c 10.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 13.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. Следват местата за настаняване с 4 и 5 звезди и с 1 и 2 звезди съответно с 9.3 и 8.0%.

В хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 66.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 22.2% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.2% от нощувките на чужденци и 26.1% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.5 и 51.7%

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - с 14.6%, следват Полша и Германия - с по 12.5% и Румъния - с 11.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август се увеличават с 21.1% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 581.1 хиляди. От всички пренощували лица 71.5% са чужденци, като по-голямата част от тях (68.2%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.7 нощувки.

Пренощувалите българи са 165.9 хил., като 46.7% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 5.1 нощувки.Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2019 г. е 79.5% като се увеличава с 6.0 процентни пункта в сравнение с август 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 89.8%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 81.4%, и с 1 и 2 звезди - 57.2%.

Приходите от нощувки през август  са 187 149.1 хил., или с 13.4% повече в сравнение с август 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 30.9%, така и от чужди граждани - с 10.5%.

 

 

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Изпитание на духа и волята е работата на риболовен кораб
Инспекторите от Агенцията по рибарство – необходимото зло
На аграрния пазар: Истински суджуци, греяно вино и чай от цветчета на алое
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.