Бизнес
Бургаският съд не разгледа жалбата на "Какао бийч" срещу РЗИ
TразмерT

Бургаският административен съд остави  без разглеждане жалба на „Тетрис адвъртайзинг“ ООД - търговското дружество собственик на нощен бар „Какао“ в курортен комплекс „Слънчев бряг“ срещу заповед № РД 22-54/10.08.2018 г. на директора на РЗИ – Бургас и прекрати административно дело № 2269/2018 г.

От 14 август фирмата обжалва заповедта за затваряне на заведението заради не спазване Закона  за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС). Спирането на работата бе след сигнали и след няколко предупреждения. Заведението трябва да се превърне от отворен в затворен тип.

На 14.08.2018 година по заявление - искане от „Тетрис адвъртайзинг“ ООД в бар „Какао“ е извършена допълнителна проверка от служители на РЗИ – Бургас, при която е установено, че в изпълнение на наложеното му ограничение заведението не извършва каквато и да е дейност, приведено е от „открит“ в „закрит“ тип (източната стена е затворена плътно), а от управителя е разпоредено обслужването на клиенти в откритата част да бъде преустановявано в 22:30 часа, съответно - обезшумителните панели на източната стена да се поставят най – късно в 23:00 часа. За установените факти проверяващите служители на РЗИ – Бургас са съставили констативен протокол, в който е отразено и предупреждение към „Тетрис адвъртайзинг“ ООД, че при последващо установяване на нарушения на ЗЗШОС спрямо дружеството и търговския му обект ще бъдат налагани нови ПАМ. 

На 16.08.2018 година, след представяне на преписката по издаването на заповедта, допълнително от директора на РЗИ – Бургас е представена и заповед № РД 22 -57/16.08.2018 година. С тази заповед е констатирано, че дружеството – жалбоподател изпълнява наложената му ПАМ и е предприело действия по изпълнение на изискванията на РЗИ – Бургас за привеждане на работата на заведението в съответствие с нормите на ЗЗШОС. Със заповедта е отменена (оттеглена) заповед № РД 22-54/10.08.2018 година на директора на РЗИ – Бургас поради отпадане на причините за ограничаване на дейността на бар „Какао“.

 На основание чл. 156 ал.1 във връзка с чл. 159 т.3 от АПК (поради оттегляне на административния акт) съдът прекрати делото.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
ИАРА се сдоби с 35 нови автомобила
С видео жестов превод за хора с увреден слух в салона на НАП
Декларирането с ПИК става най-лесно и бързо
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.