Бизнес
Броят на микрофирмите в областта расте
TразмерT

 По окончателни данни за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Бургас, са 29 998, или с 2.6% повече в сравнение с предходната година. Това сочат данните на отдел „Статистически изследвания“ в Териториалното статистическо бюро „Югоизток“.

Нефинансови предприятия са предприятия, които са основно ангажирани с производството на пазарни стоки и нефинансови услуги, а не с финансово посредничество.

С най-висок относителен дял от общия брой на отчетените предприятия са в сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 35.0%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - 12.1%.

Най-голям е броят на микропредприятията, в които работят до 9 заети, който нараства с 2.8% спрямо 2015 г. и достига 28 221. Малките предприятия с 10 до 49 заети са 1503. Средните предприятия с 50 до 249 заети са 243 и намаляват с 5.4% спрямо предходната година. Големите предприятия, в които се трудят над 250 души са 31, като броят им намалява с 6.1% в сравнение с предходната година.

През 2016 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 19 581, със загуба приключват 5 845, и с нулев резултат 4 572.

Реализираните нетни приходи от продажби в областта са на стойност 14 280 млн. лв., което е с 1 053 млн. лв. по-малко спрямо 2015 година. Най-голям е делът на сектор „Преработваща промишленост”, в който са реализирани 6 195 млн. лв., или 43.4% от нетните приходи за областта. Сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” реализира 4248 млн. лв., или 29.7%, а сектор „Транспорт, складиране и пощи” - 826 млн. лв., или 5.8%.

Добавената стойност по факторни разходи е 2 778 млн. лв., или с 19.1% повече спрямо 2015 година. Най-голям е делът на сектор „Преработваща промишленост”, в който са реализирани 968 млн. лв., или 34.9% от добавената стойност за областта. Сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” реализира 366 млн. лв., или 13.2%, сектор „Транспорт, складиране и пощи” - 330 млн. лв., или 11.9%, а сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 290 млн. лв., или 10.4%.

2016 година нефинансовите предприятия са произвели продукция в размер на 11 254 млн. лв., или с 4.7% по-малко в сравнение с предходната година.

Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, в който е произведена продукция за 6846 млн. лв., или с 60.8% от общата продукция за областта. Сектор „Строителство” формира 7.5%, а сектор „Транспорт, складиране и пощи” - 7.3%.

Тези предприятия са отчели оборот в размер на 14 759 млн. лева, който е с 6.1% по-малко спрямо 2015 година. Сектор „Преработваща промишленост” реализира 6654 млн. лв., или 45.1% от оборота за областта, а в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” оборотът е 4251 млн. лв., или 28.8%. 2016 година в областта работят 120 405 заети лица, или с 1.3% повече спрямо предходната година. В микропредприятията заетите са 40.8%, в малките предприятия - 23.6 %, в средните предприятия – 19.4%, а в големите предприятия - 16.2% от всички заети в областта.


 


 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
5 лева такса за заверка с „апостил“ ще събират областните администрации
От 1 април се забранява отделна употреба на софтуер за продажби и касови апарати
„Фрапорт България“ с нови партньори и дестинации през 2019 г.
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.