Айтос
БЧК - Айтос: Помагаме на хората да си помагат!
TразмерT

Под това мото Общинският съвет на БЧК - Айтос проведе годишното си отчетно събрание, на което представи резултатите от дейността на организацията през 2017 г. Съветът се състои от 25 членове и има петчленно ръководство. Общинската организация има общо 13 дружества, 9 в град Айтос и четири в населените места с общо 600 членове.

   Укрепване на организацията и привличане на доброволци в активна възраст, както и ентусиазирани млади хора - това е акцентът в организационната работа през тази година, заяви Председателят на ОбС на БЧК - Айтос Соня Костова.  

„Общинската организация на БЧК-Айтос успява да мобилизира подкрепата на гражданите и общинската администрация за ефективна съвместна работа в областта на сътрудничеството за реализиране на добре разработени хуманитарни програми, за подпомагане на уязвимите, за адекватно поведение при бедствия и кризи, за издигане на престижа и значимата роля на доброволчеството, за хуманизиране на обществото", каза още пред колегите си Костова.

   През месец септември т.г., съвместно с Областното ръководство на БЧК- Бургас, е проведено обучение за действия при бедствия и аварии - важна част от превантивната дейност на червенокръсците. Много време и труд те инвестират в благотворителността и милосърдието. БЧК - Айтос е създал свой организационен екип, който се ангажира с проблемите на уязвимите лица в общината. По интересен начин, и с активната роля на млади активисти, се отбелязват важни за организацията дати -  8-ми май - Международен ден на червения кръст, 1-ви декември - Ден за борба с ХИВ/ СПИН, 5-и декември - Ден на доброволеца и др.

   През месец октомври четирима членове на Общинското ръководство на БЧК- Айтос Данка Янова, Соня Костова, Ана Апостолова и Стефка Богацевска са участвали в Националното състезание за реакции по бедствия и аварии в град София- НУПЦ в село Лозен. Търсят се подходящите форми и за достигане до уязвимите групи. Чрез информираност за дейностите на организацията се привличат нови участници и партньори в работата на БЧК. Една от задачите е да бъде насочено вниманието на гражданите към системни обучения в областта на първа долекарска помощ, както и за адекватно реагиране при бедствия, аварии и кризисни ситуации.

Основните цели са и остават - развитие на доброволчеството и превантивната дейност. Според възможностите на организацията и получените помощи от Областния съвет на БЧК- Бургас - храни, дрехи и др. непарични помощи, са подпомогнати крайно нуждаещи се хора от община Айтос. През 2017 година организацията е продължила реализирането на Оперативна програма „Разпределение на храни и индивидуални хранителни пакети за нуждаещите се лица” от „Европейски социален фонд”,  управлявана от Агенция „Социално подпомагане”. Разпределени са хранителни пакети  на 1240 човека от социално слаби групи, в периода 28 януари - 20 февруари т.г.

От 28.04. до 20.05.2017 г. са раздадени хранителни пакети на 684 деца от социално слаби семейства и на хора с увреждания от общината. Останалите хранителни пакети са разпределени в Дом за стари хора - Айтос, в Защитено жилище - Айтос и в Дневен център за деца с увреждания - Айтос.

   Фокусът в дейността на Общинската организация е доброволчеството, което червенокръстките активисти осъществяват съвместно с активистите на БМЧК. Най-активни сред доброволците са били Стефка Марчева, Нейчо Стоянов, Стоянка Макакова и др., както и 20 младежи от БМЧК, които са подпомогнали разтоварването и разпределението на хранителните продукти в пункта в град Айтос.

   През месец декември 2016 год., членове на БМЧК от кампанията „Подари Коледа”, са събрали 300 лева и са подготвили 23 пакета с лакомства, за младежите от Защитено жилище - Айтос и за възпитаниците на Дневния център за деца с увреждания - Айтос.

   „В своята социално-помощна дейност, БЧК- Айтос има добри партньори в лицето на Община Айтос, Дирекция „Социално подпомагане” и кметовете на селата, които активно се включват при разпределението и доставянето на хранителната помощ по селата. Много важна част от работата на БЧК е формирането на здравни умения с цел подобряване поведението и здравословния начин на живот на населението и профилактика на негативните фактори в начина на живот. Червенокръсците организират лекции, беседи и дискусии на здравни теми в пенсионерските клубове и в клуба на БЧК. Неоценима помощ по здравно-просветна дейност осъществяват и червенокръстките активисти в училищата и детските градини, като Данка Янова, Светла Милушева, Янка Христова, Бонка Василева, Светлана Попова, Тюркян Салиева и др., които провеждат здравни беседи, лични срещи с подрастващите и учащи се младежи", заяви още шефката на БЧК. Тя не спести благодарностите и към  БМЧК - Айтос - една от водещите младежки организации в града.

„Дейността на БМЧК-Айтос се осъществява предимно в СУ „Христо Ботев”. Усилията на младите доброволци са насочени към намаляване на социалната уязвимост на децата, в подкрепа на хора в затруднено положение и лица с увреждания. През тази година доброволците отбелязаха 8-ми май - Ден на червения кръст с презентация на своята дейност в училище. Бяха отправени благодарствени грамоти към директора на СУ „Христо Ботев” Пенка Кирязова и към ръководителя Атанас Христов. За добра работа бяха връчени грамоти на млади доброволци от училището", похвали младежите Костова.

   Интересни са инициативи на БМЧК за 1-ви юни - Ден на детето, за 21-ви септември - Европейски ден без загинали по пътищата, за 1-ви декември - Ден за борба с ХИВ/СПИН и др. Трудно е обаче да се преодолее кризата с кръводаряването. С особена загриженост Общинската организация се отнася към проблемите, свързани с безвъзмездното кръводаряване. „Икономическите трудности доведоха до дефицит на толкова важни за обществото ценности като солидарност, състрадание и готовност да се помогне. За пореден път се установява активност на населението предимно само тогава, когато се касае за взаимопомощ и помощ на близък или роднина. Отчита се слабост и по отношение на нови методи за привличане на повече доброволци и безвъзмездни кръводарители" призна Костова.

БЧК- Айтос има традиционно добри медийни контакти. Медиите следят и представят на обществото дейността на организацията и са надежден и сериозен партньор за постигане на хуманните цели на червенокръсткото движение. Ръководството на БЧК-Айтос отчете още ползотворното сътрудничество и неоценимата помощ на Община Айтос, кметовете по селата, директорите по училищата, Дирекция „ОЦСП”- Айтос, в лицето на Пенка Добрева и на всички доброволци и симпатизанти за каузата на Червения кръст.     

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Учениците от Айтос имаха писателски часове
300 фиданки бяха залесени в парк "Славеева река"
ВиК подменя старите тръби на „Станционна" и „Васил Левски" в Айтос
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.