Бизнес
35% от докторите в областта са на възраст от 55 до 64 години
TразмерT

Темата за липсващите квалифицирани кадри и застаряването им не е нова. Обикновено тя се свързва с образованието, но това важи и за здравеопазването. По данни на Бюрото по труда и в момента има вакантни 30 работни места в сферата на здравеопазването, като преобладаващите са за лекари.

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 347 лекари. Лекарите по дентална медицина са 310, а медицинските специалисти по здравни грижи - 2 220, като 1 484 от тях са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 1 904 души друг персонал с немедицинско образование.

Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 467, или 34.7%. Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 157, или 11.7%, а най- възрастните (на 65 и повече години) - 209, или 15.5%.

Разпределението на практикуващите лекари по пол  е следното: мъже са 622 (46.2%), жени - 725 (53.8%), сочат данните от статистиката.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 672 лекари, 9 фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи - 1 176 и 1 087 друг персонал.

В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 602, лекарите по дентална медицина - 310. Тук се включват и всички лекари (374) и лекари по дентална медицина (298), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК.

В края на 2018 г. в диагностично-консултативните центрове на основен трудов договор работят 60 лекари, в медицинските центрове - 138, а в самостоятелните медико-диагностични лаборатории работят 28 лекари.

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училищата) към 31.12.2018 г. на основен трудов договор работят 73 лекари, 682 медицински специалисти по здравни грижи и 511 друг персонал.

В структурата на лекарите по специалности  най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 208, или 15.4% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Педиатрия - 113 или 8.4%, Акушерство и гинекология - 91 или 6.8%, Хирургия (83 или 6.2%), Анестезиология и интензивно лечение (77 или 5.7%) и Нервни болести (75 или 5.6%).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 5.1 на 10 000 души от населението.

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. е 32.8 на 10 000 души от населението, а с лекари от дентална медицина - 7.6 на 10 000 души от населението.

 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Цената на свинското продължава да расте
Търсят концесионери за морските плажове „Градина - Централен“ - част 2 и „Елените”
И през ноември има спад на туристи
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.