Бизнес
27 декара в Ченгенето станаха общински
TразмерT

Община Бургас  става собственик на девет имота - държавна собственост. Това е решено на заседанието на Министерски съвет. На територията им ще се прави етнографски комплекс.

Имотите се намират в местността „Рибарско пристанище“  ивестна повече като бивша местност „Ченгене скеле“ и са с обща площ от 27 391 кв. м.  Те ще бъдат използвани за реализацията на проекти, свързани с опазването на околната среда, съхраняването на местната културна идентичност и облагородяването на местността.

Община Бургас възнамерява да реализира проект „Изграждане на етнографски културно-туристически комплекс“, който ще бъде предложен за финансиране по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Предвижда се благоустрояване на посочените имоти и изграждане на цялостен културно- туристически продукт с експозиционен и етнографски характер, с обособена зона за площадно пространство, пикник зона и зона за разходки на открито, крайбрежна алея и паркинг за осигуряване на условия за отдих и туризъм на населението и гостите на общината, като до тях ще бъде осигурен широк и свободен достъп. Проектът цели да утвърди и популяризира рибарството като традиционен занаят за региона чрез развитие на морската култура на населението, особено на младата аудитория. Експлоатацията на бъдещия културно-туристически комплекс ще бъде изцяло свързана с популяризиране на нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Така ще се създадат условия и за съхранение на сектор „Рибарство“ и за развитие и запазване на традициите в рибарския занаят.

 Община Бургас има намерение да реализира и проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от местноста „Рибарско пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“)“, одобрен за финансиране по Програма за морско дело и рибарство, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Бургаският бизнес внесе в НАП 142 милиона просрочени задължения
БНБ прогнозира поскъпване на храните и горивата
Отдават под наем три култови бургаски кръчми
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.