Айтос
23 396 417 лв. е бюджет `2018 на Айтос
TразмерT

Публично обсъждаха проекта за бюджет в края на 2017-а

 

Публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 организира Община Айтос в края на 2017 година. В Заседателната зала, Главният финансист Станка Господинова представи подробна презентация за планираните приходи и разходи. Акцентът беше поставен върху основните параметри във финансовата рамка, свързани с реализиране на целите на Общината през новата година.

Стана ясно, че държавните трансфери, определени със Закона за държавния бюджет за 2018 г. бележат ръст спрямо тези за 2017 г.

-  Изравнителната субсидия за местни  дейности - с 3,2%

-  Общата субсидия за държавни дейности  - с 10,3%

 - Целевата субсидия за Капиталови разходи - с 7,4 %

Общата рамка на проекта за бюджет 2018 на Община Айтос е 23 396 417 лв., в т.ч. Капиталова програма - 3 707 582 лв. Планираните капиталовите разходи по оперативни програми на Европейския съюз  са 8 630 090 лв.

Планираните постъпления по бюджета от данъчни и неданъчни приходи са 3 534 700 лв., в т.ч. от имуществени данъци - 1 251 300 лв., от общински такси - 1 843 600 лв., от глоби и санкции - 140 000 лв., от продажба на общинско имущество - 173 500 лв. и др.

Приходите от централния бюджет за местни дейности са в размер на 2 645 700 лв., в т.ч целева субсидия за капиталови разходи - 654 000 лв. Планиран е заем в размер на 6 000 000 лв. от Фонд „ФЛАГ“ във връзка с изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в Айтос.

Приходите за държавни дейности са в размер на 12 763 хил. лв. Собствени приходи на училищата - 126 хил. лв. и Субсидия от ЦБ -11 213 478 лв.

За делегирани от държавата дейности са планирани разходи в размер на 12 763 054 лв. и разходи за дофинансиране от 680 800 лв. Разходите за местни дейности са 9 952 563 лв.

Оптимистична част на проекта са заложените средства за разходи по функция БКС и опазване на околната среда - 3 899 934 лв., в т.ч. Водоснабдяване и канализация - 40 000 лв., осветление на улици и площади - 328 000 лв., изграждане и ремонт на уличната мрежа - 930 952 лв.,  озеленяване - 1 551 582 лв., чистота - 993 000 лв.

Разходите за дейност „Спортни бази и спорт“ за всички са 649 650 лв., за обредни домове и зали - 418 810 лв., за зоопарка - 185 400 лв., за поддръжка и ремонт на общинските пътища - 660 381 лв.

Тази година субсидията за читалищата е по-висока - 192 625 лв., отделените средства за ТД „Чудни скали" - 2500 лв., субсидията за спортните клубове е 100 000 лв., за музея - 3000 лв., за РУП - 6000 лв., за пожарната служба - 3500 лв., за сектор СОД към ПБЗН - 4000 лв. Предвидени са разходи за културни мероприятия в размер на 100 000 лв.

Поименното разпределение на разходите за придобиването на ДМА и основен ремонт през 2018-а сочи сумата от 26 000 лв. за Общия устройствен план на Община Айтос, 3500 лв. за програмния продукт „Акстър комуникатор", 45 000 лв. за лек автомобил за Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 682 600 лв. - за ремонт на улични настилки, от които 347 000 лв. от централния бюджет и 308 600 лв. - преходен остатък от предходни години, за изграждане на ПСОВ - 8 454 400 лв. Със средства по европроект ще бъдат закупени машини в дейност „Озеленяване“ - трактор - 62 500 лв., моторна пръскачка - 740 лв., моторна кастрачка - 1800 лв., моторен трион - 1450 лв., автовишка - 108 000 лв.

С 451 000 лв. допълнително финансиране от м.г. ще бъде изграден спортен комплекс в с. Карагеоргиево, 30 000 лв. са отделени за основен ремонт на залата за спортни игри. За изграждане на пешеходна алея до Гробищния парк се предвиждат разходи в размер на 150 000 лв., а за изграждане на алея в Гробищния парк - 55 000 лв., за водоснабдяване в Гробищния парк - 20 000 лв. За дейност „Домашен социален патронаж“ са предвидени 30 000 лв. за изграждане на покривна конструкция, 9200 лв. - за климатична система в кухнята и 4500 лв. за нова  готварска печка.

Дълъг е списъкът на общинските пътища, които са планирани за ремонт за общата сума от 525 000 лв. 350 000 лв. са средствата, отделени за ремонт на Автогара - Айтос.

Единственото предложение от залата беше на главния счетоводител на МБАЛ „Айтос“ ЕООД Георги Колев за увеличение на годишната субсидия за МБАЛ „Айтос“ ЕООД на 200 000 лв., предвид увеличаването на минималната работна заплата и цената на лекарствата. Според Колев, заплатите в болницата не са актуализирани от две-три години. Кметът Васил Едрев му отговори с въпроси: Какъв е ефектът от средствата, които Общината вложи за изграждане на новото детско отделение? И колко средства е икономисала болницата от общинската инвестиция в размер на 112 хил. лв. през 2017 г.?

Зададени бяха въпроси за ремонтите на уличните настилки в града и за средствата, заложени за рехабилитация на общинските пътища.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
СУ „Христо Ботев" в Айтос с автоматична метеорологична станция
Фотоизложба „По стъпките на Христа" откриха в Айтос
42-годишният Веселин Казаков спаси кръста на Йордановден в Айтос
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.