Бизнес
14 нови предприятия и 650 работни места за бургазлии през 2019-а
TразмерT

В резултат на направените инвестиции в довеждаща инфраструктура в Логистичен и индустриален парк Бургас и индустриална зона Българово през 2019 г. врати ще отворят 14 нови предприятия с нови 650 работни места.

И през 2019 г. приоритет ще бъде осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения и привличане на нови производства.  

Изчерпването на капацитета на свободните терени в Индустриален логистичен парк в промишлена зона Север налага да се търсят нови производствени терени. Затова през 2018 г. стартира  фаза 2  на Индустриален логистичен парк. На територия от 600 декара в Южна промишлена зона в Бургас ще бъдат обособени парцели от 20 до 160 дка. Това ще  даде възможност за привличането на нови инвеститори. До сега е изготвен подробен устройствен план на Индустриален логистичен парк - Фаза 2,придружен със схеми на линейната инфраструктура. В момента Община Бургас извършва засипване и подравняване на терена. Предстои сключване на договор за изработване на инвестиционните проекти за изграждане на линейната инфраструктура на зоната и преместване на подземна инфраструктура.

Във връзка с развитието на проекта за втора фаза на индустриалния парк, се предвижда ремонт на улица "Търговска" бивша "Комлушка низина", която обслужва съществуващите производствени и складови бази и в същото време по нея  ще служи като връзка с терена на новия индустриален парк. 

Индустриална зона Българово е другата зона, където общината ще продължи да инвестира средства за изграждане на инфраструктура през 2019 г.  През 2018 г. започна изграждането на довеждащата инфраструктура, подземните комуникации. Изградена е основната инфраструктура. Зоната е захранена с електричество, изградени са довеждащ водопровод и канализация. Изградена е производствената база на първия инвеститор в зоната. Започна строителството на производствената база на чуждестранна фирма. Общата площ на зоната е 110 дка, като към момента 50% от капацитета й е запълнен. Закупени са терени от 5 компании - италиански производител на детайли за обувната промишленост, търговско-сервизни бази за земеделска техника, производство на ВИК продукти за канализационни мрежи, складова база за земеделска продукция.  Заявените инвестиции са в размер на  18 млн. лв.  

Довеждаща инфраструктура и  до индустриални терени, посока кв. Ветрен:

През 2018 година беше изградена локална пътна връзка за осигуряване на достъп до частни терени с реални инвестиционни намерения. Осигурени са водопровод и ел. захранване. Фирма "Ригел" вече изгражда производствена база. В непосредствена близост започва строителство на производствена база на фирма за  IT  технологии. През 2019 г. Община Бургас ще продължи да инвестира в изграждането на инфраструктура в тази зона.

-         Зона ПЕТИ КИЛОМЕТЪР:

Община Бургас планира да бъдат инвестирани средства за подобряване на инфраструктурата в зона "Пети километър". Там се намират складови и търговски бази на фирми от малкия и среден бизнес. Подобряването на инфраструктурата ще подпомогне развитието на тяхната дейност.

-         Изработване на нов подробен устройствен план на индустриална зона Равнец

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Близо 3500 поискали да са детегледачи
Постоянно не достигат шофьори за автобуси
Нелегално внасят пчели-майки от чужбина
виж още

ЧЕРНОМОРСКИ ФАР. Новините в развитие.